Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury francuskiej: Średniowiecze-XVIII w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-1HLFS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury francuskiej: Średniowiecze-XVIII w.
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają służyć:

- wzbogaceniu wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień dotyczących historii literatury francuskiej następujących epok: Średniowiecze, XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek;

- wzbogaceniu słownictwa w języku francuskim dotyczącego omawianych zagadnień.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest:

- zdobycie wiedzy na temat wybranych zagadnień dotyczących historii literatury francuskiej następujących epok: Średniowiecze, XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek;

- wzbogacenie słownictwa w języku francuskim dotyczącego omawianych zagadnień.

Pełny opis:

Zajęcia trwają przez 1 semestr. Łączna liczba godzin: 30. Zajęcia mają formę wykładu i przeznaczone są dla studentów I roku.

Celem zajęć jest:

- zdobycie wiedzy na temat wybranych zagadnień dotyczących historii literatury francuskiej następujących epok: Średniowiecze, XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek;

- wzbogacenie słownictwa w języku francuskim dotyczącego omawianych zagadnień.

Literatura:

- Jerzy Adamski, Historia literatury francuskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

- Gustave Lanson, Paul Tuffrau, Historia literatury francuskiej w zarysie, PWN

- Pierre Brunel, Histoire de la littérature française. Du Moyen Age au XVIII siècle, Bordas

- Lagarde et Michard, Moyen Age, Bordas

- Lagarde et Michard, XVIe siècle, Bordas

- Lagarde et Michard, XVIIe siècle, Bordas

- Lagarde et Michard, XVIIIe siècle, Bordas

Efekty uczenia się:

Student/ka:

- posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących historii literatury francuskiej następujących epok: Średniowiecze, XVI wiek, XVII wiek, XVIII wiek;

- poszerza słownictwo w języku francuskim dotyczące omawianych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- zaliczenie dwóch prac kontrolnych pisanych na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.