Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2- gramatyka praktyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2GP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2- gramatyka praktyczna
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka francuskiego (PNJF) 0400-FP1-1PNF

Założenia (opisowo):

Praktyczna znajomość języka francuskiego na poziomie A2. Zdany egzamin PNJF 1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie i systematyzowanie wiedzy z zakresu systemu morfo-syntaktycznego. Doskonalenie umiejętności budowania logicznych i poprawnych zdań złożonych oraz konstruowania poprawnych wypowiedzi za pomocą zróżnicowanych struktur zdaniowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (MK_1)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II / 3 i 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz. (laboratorium)

Punkty ECTS: 4

Wymagania wstępne: zdany egzamin z PNJF 1.

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna.

Efekty uczenia się:

K_W04, K_W13, K_U09, K_U12, K_U13, K_K01, K_K03, K_K07, K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze. Egzamin po 4 semestrze.

W roku 2019/2020 tylko egzamin pisemny w trybie zdalnym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.