Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Francji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2KFR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura Francji
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Studenci posiadają wiedzę wstępną nabytą na zajęciach z Praktycznej Nauki języka francuskiego na temat kultury życia codziennego we

Francji (zwyczaje, symbole, postaci).

Skrócony opis:

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu geografii Francji (np. ukształtowanie terenu, ludność, specyfika regionalna).

Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami charakteryzującymi współczesną Francję i jej

mieszkańców (np. instytucje państwowe, problemy społeczne, tradycje, zwyczaje, imigracja i religia, życie kulturalne).

Pełny opis:

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5: Blok kulturoznawczy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, kulturoznawstwo

Rok studiów /semestr: II rok, IV semestr

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2KFR

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Studenci posiadają wiedzę wstępną nabytą na zajęciach z Praktycznej Nauki języka francuskiego na temat kultury życia codziennego we Francji (zwyczaje, symbole, postaci).

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: dyskusja dydaktyczne, prezentacje multimedialne, elementy wykładu, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Wskaźniki ilościowe:

30 godzin uczestniczenie w konwersatorium, 25 godzin dokończenie i opracowanie materiału w domu, 4 godziny udziału w konsultacjach, 12 godzin przygotowanie do egzaminu, 4 godziny obecności na zaliczeniu i egzaminie.

Razem: 75.

Nakład pracy studenta: wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 38 godzin, 1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 0.

Literatura:

Bourgeois René et Eurin Simone, La France des régions, Préparation DELF, PUG, 2001.

Grand-Clément Odile, Civilisation en dialogues, CLE International, 2008 (niveau intermed.).

Labrune Gérard, La géographie de la France, Nathan Repères pratiques 1994

Mathieu J.-L., Mesplier A., Géographie de la France, Hachette

Meyer Denis C., Clés pour la France en 80 icônes culturelles, HACHETTE 2010.

Roesch Roselyne, R.Rolle-Harold, La France au quotidien, 2001

Spotkanie z cywilizacją francuską, Nouvelle approche de la civilisation française, Kraków, 1996.

Steele Ross, Civilisation progressive du français avec 300 activités, CLE International, VUEF, 2002.

Steele Ross, Tests d’évaluation. Civilisation progressive du français, CLE, 2004.

Artykuły prasowe, materiały audio (Le Français dans le Monde) i video (Hexagone), materiały audiowizualne (Arte, TV5, etc.)

Efekty uczenia się:

STUDENT/KA:

1. Zna podstawowe informacje na temat życia politycznego, społecznego i kulturalnego współczesnej Francji_K_W03, K_W14

2. Ma podstawową wiedzę na temat głównych wartości uznawanych przez społeczeństwo (życie rodzinne, religia, publiczne autorytety)_K_W05

3. Zna podstawowe informacje na temat geografii i ekonomii Francji_K_W07

4.Potrafi argumentować i formułować wnioski i samodzielne sądy_K_U07, K_U13

5.Potrafi przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych metod uwzględniając przy tym kontekst społeczny-polityczny i kulturowy_K_U05

6.Ma świadomość różnorodności kulturowej i wykazuje wrażliwość na odmienność_K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium, elementy dyskusji, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Zaliczenie konwersatorium na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i trzech pisemnych testów.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym na ocenę.

Skala ocen:

60%-dst, 70%-dst plus, 80%-db, 85%-db plus, 90% bdb.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kamecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tak jak w opisie ogólnym.

Pełny opis:

Tak jak w opisie ogólnym.

Literatura:

Tak jak w opisie ogólnym.

Uwagi:

Tak jak w opisie ogólnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.