Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2-umiejętności łączone (mówienie,słuchanie,wymowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2UL1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2-umiejętności łączone (mówienie,słuchanie,wymowa)
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyczna Nauka Języka Francuskiego na poziomie A2 +. Zdany egzamin

PNJF 1

Skrócony opis:

Dalsze pogłębianie wiedzy i umiejętności rozumienia ze słuchu, umiejętność dyskusji, wyrażania własnego zdania na dany temat , spontaniczne wchodzenie w interakcje z rozmówcą.

Pełny opis:

Tematyka i problematyka nagrań, tekstów, dyskusji i wszelkich wypowiedzi ustnych określona w poszczególnych rozdziałach Alter Ego+ 3.

Literatura:

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3+, manuel Hachette Livre 2013

-Catherine Dollez, Sylvie Pons, Aletr Ego 3+, cahier d’activités, Hachette Livre 2013

Efekty uczenia się:

1. Student lub studentka potrafi pracować w grupie i reagować, używając właściwego słownictwa i struktur. KA6_UO1

2. Student lub studentka potrafi dokonać samodzielnej analizy tekstów argumentacyjnych lub informacyjnych. KA6_UK5

3.Student lub studentka potrafi streścić słyszany dokument, wyłowić główne jak i szczegółowe informacje w proponowanych dokumentach dźwiękowych. Jest w stanie dokonać selekcji informacji. KA6_UK5

4. Student lub studentka potrafi zabrać głos w dyskusji, ustosunkować się do tematu, wyrazić własną opinię i uargumentować swój punkt widzenia. KA6_WG1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- sprawdzianów (po 2 rozdziałach tematycznych,wymagane min 55% pkt., ocena semestralna to suma punktów ze wszystkich sprawdzianów)

- obecności (dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione+ 2 usprawiedliwione które należy obowiązkowo zaliczone na konsultacjach)

Przekroczenie nadprogramowych nieobecności w terminie (2 tyg.) skutkuje obniżeniem oceny końcowej z zajęć.

-temat z aktualności przygotowany samodzielnie wraz z tematem do dyskusji

- aktywności na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.