Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys historii Francji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-2ZHP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys historii Francji
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student uzyskał zaliczenie na ocenę z wykładu Zarys historii Francji w 2 semestrze. Posiada znajomość języka francuskiego na poziomie A2+/B1.

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przedstawienie dziejów Francji w historycznym ujęciu, przedstawienie zmian w sztuce (literatura, architektura, rzeźba, malarstwo) oraz technice, wskazanie na ich kontekst społeczny i polityczny, omówienie wybranych zagadnień związanych z kształtowaniem się państwowości (symbole), ważnymi postaciami i rolą Francji w Europie.

Pełny opis:

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5: Blok literaturoznawczy i kulturoznawczy. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne.

Rok studiów /semestr: II rok, 3 semestr.

Wymagania wstępne: Student uzyskał zaliczenie na ocenę z wykładu Zarys historii Francji w 2 semestrze. Posiada znajomość języka francuskiego na poziomie A2+/B1.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:wykład interaktywny, dyskusje dydaktyczne, prezentacja multimedialna, konsultacje.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godzin uczestniczenie w ćwiczeniach, 14 godzin dokończenie i opracowanie materiału z ćwiczeń w domu, 10 godzin przygotowanie do zaliczenia , 2 godziny udział w konsultacjach (np. referat, zaliczanie nieobecności), 4 godziny udział w zaliczeniu i egzaminie.

Razem: 60

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godzin, ( 1,25 ECTS)

o charakterze praktycznym: 60 godzin (2 ECTS)

Literatura:

Hall Aleksander, Charles de Gaulle. Warszawa 2002.

Kowalski J., Loba A. I M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, Warszawa 2005.

Labrune G., Toutain P., L’histoire de France, Nathan 1986.

Lefebvre Georges [et alea], Historia Francji, od 1774 do czasów współczesnych, t. 2, Warszawa 1969.

Mathiex Jean, Histoire de France, 1996.

Prost Antoine, Zarys historii Francji w XX wieku, Kraków 1997.

Spotkanie z cywilizacją francuską, Nouvelle approche de la civilisation française, Kraków, 1996.

Steele Ross, Civilisation progressive du français avec 300 activités, CLE International, VUEF, 2002.

Williams Charles, Charles de Gaulle: ostatni wielki Francuz. Warszawa 2007.

Materiały własne osoby prowadzącej zajęcia.

Efekty uczenia się:

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Egzamin.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kamecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tak jak w opisie ogólnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.