Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury francuskiej XIX-XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3HLFD Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury francuskiej XIX-XXI wieku
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna chronologię literatury francuskiej (epoki) oraz zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prądów estetycznych.

Umie powiązać ze sobą różne fenomeny literackie oraz umiejscowić je w kontekście kulturowym i historycznym.

Potrafi rozpoznać i scharakteryzować dzieła literackie powstałe w danej epoce.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE DU XX S.

I. périodisation; présentation de courants littéraires (XIX-XXe siècle) ;

II. romantisme dans la poésie et au théâtre ; III. Parnasse ; IV. réalisme et naturalisme dans le roman et au théâtre ; V. décadentisme et symbolisme ; VI. Le XXe s. :

poésie : Paul Valéry, analyse des oeuvres choisies (L'Abeille, Les Pas) ; Guillaume Apollinaire, analyse des oeuvres choisies (Zone; Pont Mirabeau; Les Fenêtres; Lundi, rue Christine; Il pleut; La colombe poignardée et le jet d'eau) ; Blaise Cendrars, analyse de Pâques à New York ; Francis Ponge, analyse des oeuvres choisies (Orange, L’Huître)

théâtre : Guillaume Apollinaire, analyse de la pièce Les Mamelles de Tirésias ; Jean-Paul Sartre, analyse de la pièce Huis clos ; Eugène Ionesco, analyse de La Cantatrice chauve de Ionesco

roman : Marcel Proust, analyse Du côté de chez Swann ; Jean-Paul Sartre, analyse de La Nausée ; Alain Robbe-Grillet, analyse de La Jalousie

Pełny opis:

HISTOIRE DE LA LITTERATURE FRANCAISE DU XX S.

I. périodisation; présentation de courants littéraires (XIX-XXe siècle) ;

II. romantisme dans la poésie et au théâtre ; III. Parnasse ; IV. réalisme et naturalisme dans le roman et au théâtre ; V. décadentisme et symbolisme ; VI. Le XXe s. :

poésie : Paul Valéry, analyse des oeuvres choisies (L'Abeille, Les Pas) ; Guillaume Apollinaire, analyse des oeuvres choisies (Zone; Pont Mirabeau; Les Fenêtres; Lundi, rue Christine; Il pleut; La colombe poignardée et le jet d'eau) ; Blaise Cendrars, analyse de Pâques à New York ; Francis Ponge, analyse des oeuvres choisies (Orange, L’Huître)

théâtre : Guillaume Apollinaire, analyse de la pièce Les Mamelles de Tirésias ; Jean-Paul Sartre, analyse de la pièce Huis clos ; Eugène Ionesco, analyse de La Cantatrice chauve de Ionesco

roman : Marcel Proust, analyse Du côté de chez Swann ; Jean-Paul Sartre, analyse de La Nausée ; Alain Robbe-Grillet, analyse de La Jalousie

Literatura:

Adam A., Lerminier G., Morot-Sir E., Littérature française, 2 vol., Larousse, 1967-1968.

Dybeł K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, PWN, 2005.

Adamski J., Historia literatury francuskiej, Ossolineum, Wrocław, 1989.

Brown R., Historia teatru, Diogenes, Warszawa, 1999.

Beaumarchais (de) J.-P., Couty D., Rey A., Dictionnaire des littératures de langue française, 4 vol. Bordas, 1994.

Brunel P., Bellenger Y., Couty D., Cellier Ph., Histoire de la littérature française, 2 vol., Bordas, 1972.

Corvin M., Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Bordas, 1999.

Demougin J., Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures, Larousse, 1985.

Dictionnaire littéraire des personnages littéraires et dramatiques de tous les pays, SEDE, Paris, 1960.

Dictionnaire international des termes littéraires, sous la direction de R. Escarpin, Francke, Berne, 1970.

Kowalski J., Loba A. i M., Prokop J., Dzieje kultury francuskiej, PWN, 2005.

Lagarde A., Michard L., XX siècle, les grands auteurs français du programme,, Bordas1963.

Littérature. Textes et documents, Collection Henri Mitterand, 5 vol., Nathan, 1988 – 1991.

Manuel d'histoire littéraire de la France, 6 vol., Editions Sociales, 1976 – 1982.

Pavis P., Dictionnaire du théâtre, Dunod, 1998.

ORAZ

Lektury wymienione w planie zajęć – patrz pkt. „Opis”

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa (do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze);

zaliczenie testów w ciągu semestru;

pozytywna ocena z egzaminu

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.