Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura frankofonii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3KF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura frankofonii
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu historii i kultury krajów frankofońskich. Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z różnorodnością kultur obecnych w krajach francuskojęzycznych na całym świecie, jak również ich dzisiejszych związków z Francją. Ponadto, zajęcia zapoznają studentów ze współczesnymi zagadnieniami związanymi ze zjawiskiem frankofonii (geograficznej i politycznej) oraz promocji języka francuskiego w świecie. Rozwijanie kompetencji językowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą:

- zapoznaniu studentów z kulturą i historią różnych krajów frankofońskich na całym świecie, jak również z ich dzisiejszymi związkami z Francją;

- zapoznaniu studentów ze współczesnymi zagadnieniami związanymi ze zjawiskiem frankofonii (geograficznej i politycznej) oraz z promocją języka francuskiego w świecie;

- wykazaniu różnic w recepcji elementów kultury francuskiej w różnych krajach frankofońskich.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5: Blok literaturoznawczy i kulturoznawczy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia francuska - nauka języka od podstaw.

Rok studiów/semestr: III rok, 5 semestr.

Wymagania wstępne: Studenci posiadają wstępną wiedzę dotyczącą polityki kolonialnej Francji. Zaliczyli przedmiot z „Historii Francji” (od I wieku p.n.e. do czasów współczesnych).

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne: Wykład interaktywny, dyskusje, prezentacje multimedialne, ćwiczenia, konsultacje.

Ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakłady pracy studenta: 30 godzin uczestniczenie w wykładach, 20 godzin dokończenie i opracowanie materiału w domu, 20 godzin przygotowanie lektur, 20 godzin przygotowanie do kolokwium, 4 godziny konsultacje, 2 godziny udział w zaliczeniu. Razem: 96 godzin.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godzin / 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

- Jackson Noutchie Njike, Civilisation progressive de la francophonie avec 500 activites, Nathan, 2003;

- Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, La fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage colonial, La Decouverte, 2005;

- Józef Kwaterko, Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Quebecu i na Karaibach, Universitas, 2003;

- Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Ossolineum;

- Józef Łaptos, Historia Belgii, Ossolineum;

- Henryk Zins, Historia Kanady, Ossolineum.

Efekty uczenia się:

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- aktywny udział w zajęciach;

- przygotowanie wystąpienia / referatu z prezentacją multimedialną.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka, Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Kamecka, Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia służą:

- zapoznaniu studentów z kulturą i historią różnych krajów frankofońskich na całym świecie, jak również z ich dzisiejszymi związkami z Francją;

- zapoznaniu studentów ze współczesnymi zagadnieniami związanymi ze zjawiskiem frankofonii (geograficznej i politycznej) oraz z promocją języka francuskiego w świecie;

- wykazaniu różnic w recepcji elementów kultury francuskiej w różnych krajach frankofońskich.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas cyklu zajęć:

- pojęcie frankofonii i historia badań nad frankofonią;

- obecność języka i kultury francuskiej na świecie;

- kultura i historia europejskich krajów frankofońskich (Belgia, Szwajcaria, Luksemburg)

- kultura i historia Quebecu i francuskojęzycznej części Ameryki Północnej;

- kultura i historia krajów Maghrebu;

- kultura i historia Afryki Subsaharyjskiej;

- kultura i historia krajów regionu Oceanu Indyjskiego.

Literatura:

- Jackson Noutchie Njike, Civilisation progressive de la francophonie avec 500 activites, Nathan, 2003;

- Sandrine Lemaire, Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, La fracture coloniale. La société française au prisme de l'héritage colonial, La Decouverte, 2005;

- Józef Kwaterko, Dialogi z Ameryką. O frankofońskiej literaturze w Quebecu i na Karaibach, Universitas, 2003;

- Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Ossolineum;

- Józef Łaptos, Historia Belgii, Ossolineum;

- Henryk Zins, Historia Kanady, Ossolineum.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.