Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Francji 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3KFS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura Francji 2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów z zakresu historii i kultury Francji.Celem zajęć jest pogłębienie znajomości proponowanych zagadnień i wypracowanie krytycznego spojrzenia na zjawiska zachodzące w kulturze. Rozwijanie kompetencji językowej.

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w ramach bloku specjalizacyjnego. Ich celem jest pogłębienie wiedzy studentów na tematy związane ze zjawiskami o charakterze społecznym i kulturalnym. Poprzez analizę biografii wybranych postaci odgrywających znaczną rolę w publicznym życiu kraju zajęcia stanowią próbę umiejscowienia kultury w życiu społecznym jednostek oraz próbę określenia stopnia oddziaływania kultury francuskiej na kulturę europejską i światową.

Pełny opis:

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5: Blok kulturoznawczy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, kulturoznawstwo

Rok studiów /semestr: III rok, V semestr.

Wymagania wstępne: Student zaliczył przedmioty: Zarys historii Francji (II, III semestr), Kulturę Francji (IV semestr). Ma ugruntowaną podstawową wiedzę na temat historii i kultury Francji.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. (konwersatorium)

Metody dydaktyczne:konwersatorium, wykład interaktywny, prezentacja multimedialna, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godzin uczestniczenie w zajęciach, 25 godzin przygotowanie się do zajęć, 25 godzin przygotowanie referatu i do zaliczenia, 4 godziny udział w konsultacjach, 2 godziny udział w zaliczeniu

Razem: 86.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godzin (1,5 ECTS)

o charakterze praktycznym: 1,5.

Literatura:

Pozycje wybrane:

Giemza Lech. Nowa fala wobec historii, Lublin 2008.

Lubelski Tadeusz, Nowa fala: o pewnej przygodzie kina francuskiego, Universitas, Kraków, 2000.

Płażewski Jerzy, Historia filmu francuskiego, Warszawa 2005.

Wisłobocki Tomasz, Obywatelski: kobiety w przestrzeni publicznej we Francji, Kraków

Efekty uczenia się:

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium, wykład interaktywny, dyskusje, wystąpienia.

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kamecka
Prowadzący grup: Małgorzata Kamecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.