Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura francuska po 1945 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3LFRR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura francuska po 1945 roku
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają służyć wzbogaceniu wiedzy studentów na temat wybranych zagadnień dotyczących współczesnej literatury francuskiej i frankofońskiej. Ponadto celem zajęć jest pogłębienie umiejętności interpretacyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia trwają przez 1 semestr. Łączna liczba godzin: 30. Zajęcia mają formę konwersatorium i przeznaczone są dla studentów III roku, którzy odbyli już pełen kurs podstawowy dotyczący historii literatury francuskiego obszaru językowego.

Celem zajęć jest:

- wzbogacenie wiedzy na temat wybranych zagadnień dotyczących współczesnej literatury francuskiej i frankofońskiej;

- analiza tematów poruszanych przez twórców drugiej połowy XX wieku w kontekście przemian kulturowych i społecznych;

- pogłębienie umiejętności interpretacyjnych.

Pełny opis:

Kurs obejmuje następujące elementy:

- wzbogacenie wiedzy na temat wybranych zagadnień dotyczących współczesnej literatury francuskiej i frankofońskiej;

- analiza tematów poruszanych przez twórców drugiej połowy XX wieku w kontekście przemian kulturowych i społecznych;

- ćwiczenie umiejętności wychwytywania ważnych informacji z tekstów literackich;

- ćwiczenie interpretacji tekstu literackiego;

- ćwiczenie wypowiedzi w języku francuskim.

Zakres tematyczny zajęć:

- Obraz współczesnego świata w poezji Andrée Chedid;

- Malarstwo w literaturze na podstawie Hommages... Jeana Cocteau;

- Obraz Hiszpanii na podstawie Hommages... Jeana Cocteau;

- Adaptacja filmowa mitu na podstawie Orphée Jeana Cocteau;

- Poezja wobec sztuk plastycznych w twórczości Jeana Tardieu;

- Małe formy w teatrze na przykładzie komedii La Société Apollon Jeana Tardieu;

- Nowa powieść na przykładzie La Jalousie Alaina Robbe-Grilleta;

- Boris Vian - pisarz, muzyk, obserwator;

- Grupa OuLiPo i jej reprezentanci: Raymond Queneau i Georges Perec;

- Paryż w powieści kryminalnej na podstawie cyklu o komisarzu Maigret Georgesa Simenona;

- Powieść? Reportaż? Autobiografia w odcinkach? - twórczość pisarska Amélie Nothomb

- Obraz świata w powieści Michela Houellebecqa.

Literatura:

Andrée Chédid - poèmes choisis

Jean Cocteau - Hommages et poèmes espagnols

Jean Tardieu - Figures / L'espace et la flûte

Jean Tardieu - La Société Apollon

Alain Robbe-Grillet - La jalousie

Boris Vian – Écume des jours (extraits)

Georges Perec - Disparition (extraits)

Raymond Queneau - Les exercices de style

Georges Simenon - Maigret au Picratt's

Amélie Nothomb - Biographie de la faim

Michel Houellebecq - Sérotonine

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie:

- utwory, zjawiska i procesy literackie oraz teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i zależności między nimi;

- metody analizy i interpretacji tekstów w obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych;

- uwarunkowania historyczno-kulturowe danego obszaru językowego.

Student/ka potrafi:

- przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację tekstów literackich zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym;

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych;

- brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na zajęciach (dozwolone są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze);

- przygotowywanie lektur omawianych w czasie zajęć;

- aktywny udział w zajęciach (wypowiedzi ustne, udział w dyskusjach, praca w parach/grupach).

Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.