Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3PHI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest poznanie przez studentów filozofii i jej historii, a także rolę jaką odgrywała i odgrywa w powstawaniu i kształtowaniu kultury europejskiej.

Skrócony opis:

Wykład obejmuje swoim zakresem główne nurty w historii filozofii poczynając od starożytności a kończąc na wieku XIX.

Pełny opis:

ogólnoakademicki

stacjonarne

przedmiot obowiązkowy

filozofia, historia filozofii

III r., VI sem.

2 ECTS

Udział w zajęciach: 15 x 2h = 30h

Przygotowanie do egzaminu: 60h

Razem: 90h

Literatura:

1. O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej.

2. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich.

3. M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wstęp do zagadnień i kierunków.

4. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy.

5. E. R. Loyd, Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa.

6. G. Reale, Historia filozofii starożytnej.

7. W Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1 i 2.

Efekty uczenia się:

1. Student umie wymienić podstawowe problemy podejmowane przez filozofię. (W01, W13)

2.Student potrafi zdefiniować fundamentalne pojęcia z zakresu filozofii. (W01, W13)

3. Student zapamiętuje głównych przedstawicieli filozofii. (W01, W13)

4. Student potrafi klasyfikować przedstawicieli filozofii według kryterium czasu oraz kierunków badań. (W04)

5. Student potrafi komunikować się, używając terminologii filozoficznej. (U06, U07, U09)

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna odpowiedź na 3 pytania z zakresu historii filozofii.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.