Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat tłumacza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3WT Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat tłumacza
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka francuskiego (PNJF) 0400-FP1-2PNF

Założenia (opisowo):

Znajomość języka francuskiego na poziomie B2. Zaliczony wykład Wstęp do teorii przekładu, zaliczone ćwiczenia Podstawy warsztatu tłumacza.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu doskonalenie warsztatu tłumacza, świadomego stosowania strategii i technik przekładowych w tłumaczenie różnych typów tekstów (prasowych, użytkowych, literackich).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny do wyboru (MK_7)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: III / 6

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie B2, zdany egzamin PNJF 2, zaliczony wykład Wstęp do teorii przekładu, zaliczone ćwiczenia Podstawy warsztatu tłumacza.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, praktyczne.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć - 35 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 8 godz.

- razem - 77 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 34 godz. = 1,25 ECTS

- zajęcia o charakterze praktycznym - 77 godz. = 3 ECTS

Literatura:

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2006.

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, PWN 2004.

Kozłowska Z., Szczęsny A., Tłumaczenie pisemne na język polski, PWN 2018.

Efekty uczenia się:

K_W12, K_U02, K_U04, K_U06, K_U08, K_U10, K_K01, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kochanowska
Prowadzący grup: Urszula Kochanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.