Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Apokalipsa w Biblii i w mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS2-2KON3 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Apokalipsa w Biblii i w mediach
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przybliżenie studentom bogatej symboliki treści zawartych w Apokalipsie świętego Jana oraz ukazanie, jakim przemianom podlegają one w przekazach medialnych, począwszy od cytatów, poprzez trawestację wątków katastroficznych, aż po luźną inspirację tematem apokalipsy rozumianej jako koniec świata. Studenci mają okazję zapoznać się z popularnym w starożytności gatunkiem literackim, którego najwybitniejszą reprezentację stanowi "Apokalipsa Świętego Jana", poznać jego ramy gatunkowe, formę, styl. Uzyskują również informacje na temat genezy tekstu i autora dzieła. W oparciu o konteksty teologiczne, historyczne, kulturowe, zapoznają się z bogatą symboliką przedstawień zawartych w Księdze Objawienia. Podejmują dyskusję na temat aktualności przesłania na czasy dzisiejsze i popularności wątków katastroficznych z Apokalipsy w dzisiejszych postmodernistycznych społeczeństwach. Wreszcie, w oparciu o wybrane przykłady filmów fabularnych, seriali telewizyjnych, komiksów i gier komputerowych, omawiają sposoby inspiracji, trawestacji i zapożyczeń z tekstu biblijnego na teksty medialne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom bogatej symboliki treści zawartych w Apokalipsie świętego Jana oraz ukazanie, jakim przemianom podlegają one w przekazach medialnych, począwszy od cytatów, poprzez trawestację wątków katastroficznych, aż po luźną inspirację tematem apokalipsy rozumianej jako koniec świata.

Podstawowe zagadnienia poruszane na zajęciach:

• Apokalipsa jako gatunek literacki

• Geneza i powstanie Księgi biblijnej

• Najważniejsze symbole występujące w Apokalipsie św. Jana

• Przesłanie Apokalipsy na dzisiejsze czasy

• Analiza wątków apokaliptycznych w mediach:

- Apokalipsa w filmie fabularnym

- Apokalipsa w serialach telewizyjnych

- Apokalipsa w komiksach

- Apokalipsa w grach komputerowych

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: do wyboru, moduł 5

Dziedzina nauk: humanistyczne

Dyscyplina nauk: kulturoznawstwo

Rok studiów: II rok II stopień, semestr zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć: 20 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: dyskusja, oglądanie fragmentów dzieł, esej, prezentacja multimedialna

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 20 h

przygotowanie eseju - 15h

konsultacje - 25h

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego - 45 h (1,8 pkt ECTS)

o charakterze praktycznym - 25 h (1 pkt ECTS)

Literatura:

• Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia tysiąclecia, Poznań 2013

• G. Ravasi, Apokalipsa, Kielce 2002

• D. Piekarz Apokalipsa. Przesłanie na nasze czasy, Kraków 2013

• D. Kowalczyk, T. Rowiński Czy żyjemy w czasach Apokalipsy, Kraków 2012

• U. Eco, Laicka obsesja nowej Apokalipsy, w: U. Eco, C.M. Martini W co wierzy ten, kto nie wierzy, Kraków 1998

• M. Donatlen, Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992

• P. Prigent, Spojrzenie na Apokalipsę, Warszawa 1986

• red. D. Czaja, Scenariusze końca. Zmierzch, kres, apokalipsa, Wołowiec 2015

Efekty uczenia się:

K_W02- zna i rozumie na poziomie rozszerzonym rolę refleksji

kulturoznawczej w rozumieniu procesów zachodzących w kulturze

K_W12 - zna na poziomie zaawansowanym i rozumie historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych

K_W17 - zna zasady napisania i zredagowania tekstu kulturoznawczego i umie go samodzielnie wytworzyć

K_U05 - czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne), umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej

K_K02 - na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie, krytycznie i odpowiedzialnie formułuje propozycje ich rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przedmiotu - praca pisemna (esej), aktywna forma uczestnictwa w zajęciach (dyskusja), analiza komparatystyczna wybranego filmu i występujących w nim motywów apokaliptycznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podstawowe zagadnienia poruszane na zajęciach:

• Apokalipsa jako gatunek literacki

• Geneza i powstanie Księgi

• Najważniejsze symbole występujące w Apokalipsie

• Przesłanie Apokalipsy na dzisiejsze czasy

• Analiza wątków apokaliptycznych w mediach:

Apokalipsa w filmie fabularnym

Apokalipsa w serialach telewizyjnych

Apokalipsa w komiksach

Apokalipsa w grach komputerowych

Pełny opis:

Studenci mają okazję zapoznać się z popularnym w starożytności gatunkiem literackim, którego najwybitniejszą reprezentację stanowi "Apokalipsa Świętego Jana", poznać jego ramy gatunkowe, formę, styl. Uzyskują również informacje na temat genezy tekstu i autora dzieła. W oparciu o konteksty teologiczne, historyczne, kulturowe, zapoznają się z bogatą symboliką przedstawień zawartych w Księdze Objawienia. Podejmują dyskusję na temat aktualności przesłania na czasy dzisiejsze i popularności wątków katastroficznych z Apokalipsy w dzisiejszych postmodernistycznych społeczeństwach. Wreszcie, w oparciu o wybrane przykłady filmów fabularnych, seriali telewizyjnych, komiksów i gier komputerowych, omawiają sposoby inspiracji, trawestacji i zapożyczeń z tekstu biblijnego na teksty medialne.

Literatura:

• Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia tysiąclecia, Poznań 2013

• G. Ravasi, Apokalipsa, Kielce 2002

• D. Piekarz Apokalipsa. Przesłanie na nasze czasy, Kraków 2013

• D. Kowalczyk, T. Rowiński Czy żyjemy w czasach Apokalipsy, Kraków 2012

• U. Eco, Laicka obsesja nowej Apokalipsy, w: U. Eco, C.M. Martini W co wierzy ten, kto nie wierzy, Kraków 1998

• M. Donatlen, Apokalipsa dzisiaj, Kraków 1992

• P. Prigent, Spojrzenie na Apokalipsę, Warszawa 1986.

Uwagi:

Przedmiot jest prowadzony przez dr hab. Ewę Katarzynę Citko, a nie przez Ewę Citko.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.