Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy aktywności dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-MS9-A1FADIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy aktywności dzieci i młodzieży
Jednostka: Wydział Filologiczny.
Grupy: Kwalifikacje pedagogiczne - przedmioty nadobowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nadobowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi formami aktywności dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności projektowania działalności pedagogicznej, adekwatnej do potrzeb i możliwości młodego odbiorcy.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu (warunki efektywnej i atrakcyjnej pracy z młodym odbiorcą) (2 godz.)

2. Forma aktywności a proces rozwoju dziecka (2 godz.)

3. Projektowanie aktywności – Komu? Co? Po co? czyli zagadnienie diagnozy grupy (2 godz.)

4. Praca warsztatowa -scenariusze zajęć (2godz.)

5. Prezentacja wybranych praktyk pedagogicznych (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brzezińska A. I, Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015

2. Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006

3. Szmidt K. J., ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010

4. Jader M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Łukasik M., Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2011

2. Tokarczuk O. (red.), Grupa bawi się i pracuje, Oficyna Wydawnicza UNUS, 1994

3. Vopel K. W., Zabaw, które łączą t. 1 i 2, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2001

4. Vopel K.W., Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy improwizacyjne, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2002

5. Bronikowski M., Muszkieta R., Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym, AWF im. E. Piaseckiego, Poznań 2000

6. Cykl Wydawnictwa JEDNOŚĆ HERDER -Nowe gry i zabawy w przedszkolu, na świetlicy, w szkole

Efekty uczenia się:

- K_W16 ma wiedzę metodyczną w zakresie projektowania form aktywności dzieci i młodzieży, zwłaszcza w odniesieniu do studiowanej specjalności H1P_W07

- K_U22 posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej H1P_U04 S1P_U06

- K_K01 posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej H1P_K01 S1P_K01

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

• obecność na zajęciach dydaktycznych;

• oceniania ciągłego- aktywność studenta na zajęciach;

• oceny scenariusza zajęć

Zaliczenie nieobecności na zajęciach odbywać się będzie w

ramach:

• konsultacji indywidualnych

• prac pisemnych

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do nie zaliczenia

przedmiotu: 6

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

Ilość punktów wymagana do zaliczenia egzaminu

(51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Namiotko
Prowadzący grup: Urszula Namiotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi formami aktywności dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności projektowania działalności pedagogicznej, adekwatnej do potrzeb i możliwości młodego odbiorcy.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu (warunki efektywnej i atrakcyjnej pracy z młodym odbiorcą) (2 godz.)

2. Forma aktywności a proces rozwoju dziecka (2 godz.)

3. Projektowanie aktywności – Komu? Co? Po co? czyli zagadnienie diagnozy grupy (2 godz.)

4. Praca warsztatowa -scenariusze zajęć (2godz.)

5. Prezentacja wybranych praktyk pedagogicznych (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Brzezińska A. I, Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015

2. Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006

3. Szmidt K. J., ABC kreatywności, Difin, Warszawa 2010

4. Jader M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Łukasik M., Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2011

2. Tokarczuk O. (red.), Grupa bawi się i pracuje, Oficyna Wydawnicza UNUS, 1994

3. Vopel K. W., Zabaw, które łączą t. 1 i 2, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2001

4. Vopel K.W., Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy improwizacyjne, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2002

5. Bronikowski M., Muszkieta R., Zabawy i gry ruchowe w szkolnym wychowaniu fizycznym, AWF im. E. Piaseckiego, Poznań 2000

6. Cykl Wydawnictwa JEDNOŚĆ HERDER -Nowe gry i zabawy w przedszkolu, na świetlicy, w szkole

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.