Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacja medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS1-3AM Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Animacja medialna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych problemów teorii i praktyki animacji kultury w mediach oraz upowszechniania i promowania kultury.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć omawia się pojęcie animacja medialna we współczesnym kontekście życia społecznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 2019/2020, semestr letni

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zasad poruszania się w intrenecie, znajomość mediów społecznościowych.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15, zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją.

Metody dydaktyczne: dyskusja, wykład, projekt.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: udział w ćwiczeniach: 15h; przygotowanie do zajęć: 15h; konsultacje - 3 h

Razem: 33 h

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 7 godz. (0.5 ECTS), zajęcia praktyczne 8 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

M. Dragićević-Šešić, B. Stojković, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.

Dylematy animacji kulturalnej, red. J. Gajda,

W. Żardecki, Lublin 2001.

J. Grad, U. Kaczmarek, Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań 1999.

D. Ilczuk, Polityka w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 2002.

J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1998.

Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, red. A. Jawłowska i M. Kempny, Warszawa 2005.

A. Niemczyk, Marketing w sferze kultury: wybrane problemy, Kraków 2007.

M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Warszawa 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej:

Animacja kultury, red. G. Godlewski, I. Kurz,

A. Mencwel, M. Wójtowski, Warszawa 2002.

Z. Bauman, Konsumowanie życia, Kraków 2009.

D. Ilczuk, Sektor nonprofit w kulturze, Warszawa 1995.

Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla edukacji kulturalnej, red. K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Toruń 2008.

Efekty uczenia się:

KA6_WG3 KA6_UWO1 KA6_KKO2 KA6_KOR1 KA6_KR1 KA6_KKOR

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: projekty, prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena efektów pracy zespołowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kochanowski
Prowadzący grup: Marek Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.