Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Literatura amerykańska"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1KON15 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Literatura amerykańska"
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - wykłady monograficzne
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie w wybrane zagadnienia dotyczące historii literatury amerykańskiej od XVII do XX w (okresy historycznoliterackie, nurty, przedstawiciele)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami literatury amerykańskiej ((okresy historycznoliterackie, nurty, autorzy) od XVII do XX wieku.

Zajęcia odbywają się w formie wykładu uzupełnionego o referaty studentów.

Pełny opis:

Literatura amerykańska – II rok II st. FP, r. akad. 2018/19

Liczba godzin – 14

Zaliczenie – test sprawdzający znajomość treści przekazanych w czasie zajęć oraz lektur ( z listy poniżej)

Dopuszczalna liczba nieobecności: 1

1. Purytanizm, kolonizacja Ameryki. Literatura XVII wieku: Anne Bradstreet, Edward Taylor. Wiek XVIII – Oświecenie w koloniach. Jonathan Edwards, Benjamin Franklin. Piśmiennictwo polityczne. Początki powieści/dramatu

2. Kształtowanie się mitu amerykańskiego. Romantyzm. Powieści Jamesa Fenimore’a Coopera. Edgar Allan Poe – twórczość prozatorska i poetycka

3. Transcendentalizm. Ralph Waldo Emerson. Poezja Walta Whitmana i Emily Dickinson

4. Nurt symboliczny w powieści: Nathaniel Hawthorne, Herman Melville

5. U źródeł poezji nowoczesnej – główne tendencje poezji modernistycznej; Thomas Stearns Eliot, Ezra Pound, Edward Estlin Cummings

6. Główne nurty powieści amerykańskiej: nurt realistyczny, nurt naturalistyczny, nurt symboliczny, postmodernistyczny i inne (M. Twain, T. Dreiser, E. Hemingway i inni)

7. Zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Kopcewicz, M. Sienicka, Literatura Stanów Zjednoczonych w zarysie, t. I i II, Warszawa 1982, 1983

Poeci języka angielskiego, t. I-III, wybór i opr. H. Krzeczkowski i inn., Warszawa 1971 (tu następujące pozycje:

A. Bradstreet, Do mojego drogiego i kochającego męża, Rozmyślania, Na spalenie domu naszego

E.A. Poe, Opętany zamek

W. Whitman, Śpiewam samego siebie, Zmarli poeci, myśliciele..., Siedzę i patrzę

E. Dickinson, W bólu mieści się próżnia..., Lubię widzieć agonię

R.L. Frost, Bądź przewidujący, Przystając w lesie w śnieżny wieczór

E.L. Pound, Pieśń LXXXI

T.S. Eliot, Jałowa ziemia, Pieśń miłosna J. Alfreda Prufrocka, Wydrążeni ludzie

E.E. Cummings, Jechała moja miłość a cała w zieleni

Proza:

B. Franklin, Żywot własny

N. Hawthorne, Szkarłatna litera

E.A. Poe, Opowieści niesamowite (Maska śmierci szkarłatnej [w innym przekładzie: Maska Czerwonego Moru], Morderstwo na Rue Morgue, Studnia i wahadło)

M. Twain, Książę i żebrak

E. Hemingway, Stary człowiek i morze

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych zagadnień i wybranych utworów literatury amerykańskiej od XVII do XX w.

Umiejętność wyodrębniania okresów historycznoliterackich w dziejach literatury amerykańskiej.

Znajomość twórczości wybranych przedstawicieli literatury amerykańskiej, umiejętność interpretowania zjawisk historycznoliterackich.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny ( na ocenę) ze znajomości treści przekazywanych w czasie zajęć oraz lektur z listy.

Test odbywa się w ramach ostatnich zajęć w semestrze.

Oceny pozytywne nie podlegają dalszej weryfikacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Puchalska-Dąbrowska
Prowadzący grup: Bernadetta Puchalska-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie w wybrane zagadnienia dotyczące historii literatury amerykańskiej od XVII do XX w (okresy historycznoliterackie, nurty, przedstawiciele).

Zajęcia odbywają się w formie wykładu, uzupełnionego o referaty studentów

Pełny opis:

Literatura amerykańska – II rok II st. FP, r. akad. 2018/19

Liczba godzin – 14

Zaliczenie – test sprawdzający znajomość treści przekazanych w czasie zajęć oraz lektur ( z listy poniżej)

Dopuszczalna liczba nieobecności: 1

1. Purytanizm, kolonizacja Ameryki. Literatura XVII wieku: Anne Bradstreet, Edward Taylor. Wiek XVIII – Oświecenie w koloniach. Jonathan Edwards, Benjamin Franklin. Piśmiennictwo polityczne. Początki powieści/dramatu

2. Kształtowanie się mitu amerykańskiego. Romantyzm. Powieści Jamesa Fenimore’a Coopera. Edgar Allan Poe – twórczość prozatorska i poetycka

3. Transcendentalizm. Ralph Waldo Emerson. Poezja Walta Whitmana i Emily Dickinson

4. Nurt symboliczny w powieści: Nathaniel Hawthorne, Herman Melville

5. U źródeł poezji nowoczesnej – główne tendencje poezji modernistycznej; Thomas Stearns Eliot, Ezra Pound, Edward Estlin Cummings

6. Główne nurty powieści amerykańskiej: nurt realistyczny, nurt naturalistyczny, nurt symboliczny, postmodernistyczny i inne (M. Twain, T. Dreiser, E. Hemingway i inni)

7. Zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Kopcewicz, M. Sienicka, Literatura Stanów Zjednoczonych w zarysie, t. I i II, Warszawa 1982, 1983

Poeci języka angielskiego, t. I-III, wybór i opr. H. Krzeczkowski i inn., Warszawa 1971 (tu następujące pozycje:

A. Bradstreet, Do mojego drogiego i kochającego męża, Rozmyślania, Na spalenie domu naszego

E.A. Poe, Opętany zamek

W. Whitman, Śpiewam samego siebie, Zmarli poeci, myśliciele..., Siedzę i patrzę

E. Dickinson, W bólu mieści się próżnia..., Lubię widzieć agonię

R.L. Frost, Bądź przewidujący, Przystając w lesie w śnieżny wieczór

E.L. Pound, Pieśń LXXXI

T.S. Eliot, Jałowa ziemia, Pieśń miłosna J. Alfreda Prufrocka, Wydrążeni ludzie

E.E. Cummings, Jechała moja miłość a cała w zieleni

Proza:

B. Franklin, Żywot własny

N. Hawthorne, Szkarłatna litera

E.A. Poe, Opowieści niesamowite (Maska śmierci szkarłatnej [w innym przekładzie: Maska Czerwonego Moru], Morderstwo na Rue Morgue, Studnia i wahadło)

M. Twain, Książę i żebrak

E. Hemingway, Stary człowiek i morze

Uwagi:

Test pisemny ( na ocenę) ze znajomości treści przekazywanych w czasie zajęć oraz lektur z listy.

Test odbywa się w ramach ostatnich zajęć w semestrze.

Oceny pozytywne nie podlegają dalszej weryfikacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.