Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Literatura ekscentryczna XX i XXI wieku"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1KON8 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Literatura ekscentryczna XX i XXI wieku"
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - wykłady monograficzne
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest literatura polska i powszechna, którą wyróżnia eks-centryczność, rozumiana jako kategoria estetyczna i genologiczna (przełamywanie konwencji, naruszanie granic gatunkowych), terytorialna (literatura spoza zachodniego, europocentrycznego kontekstu kulturowego: rumuńska, afrykańska, iberoamerykańska), obyczajowa. Przy analizie poszczególnych utworów wykorzystane będą różnego rodzaju narzędzia metodologie, m.in. dekonstrukcja, gender studies, postkolonializm, geopoetyka, ilustrujące eks-centryczność nowoczesnej humanistyki. Omówione zostaną: zjawisko kampu (Lubiewo M. Witkowskiego, S. Sontag), współczesna recepcja i reinterpretacja tradycji klasycznej (Fedra S. Kane), przekraczanie granic realizmu (Carpentier), języka (Celan).

Literatura:

M. Wójcik, Kamp i wamp, Kraków 2005.

M. Witkowski, Lubiewo, wyd. dowolne.

S. Sontag, Przeciw interpretacji, Notatki o kampie, „Literatura na

Świecie” 1979 / 9, s. 291 -323.

A. Serafin, Krótka historia kampu, B. Adler, Uważaj! To jest „kamp”!, w: CAMPania. Zjawisko kampu we współczesnej sztuce, red. P. Oczko, Warszawa 2008.

A. Carpentier, Królestwo z tego świata, przeł. K. Wojciechowska, Warszawa 2000.

A. Carpentier, O amerykańskiej rzeczywistości cudownej, w: tegoż, Przedtakty i wariacje, przeł. J. Petry-Mroczkowska, Kraków 1982.

M. Szewczyk, Realizm magiczny: geneza – terminologia – praktyka literacka, „Przegląd Humanistyczny” 2001, z. 3.

P. Celan P. Celan, Wiersze, opr. i przeł. F. Przybylak, Kraków 1988.

H-G. Gadamer, Czy poeci umilkną?, wybór i opr. J. Margański, przeł. M. Łukasiewicz, Bydgoszcz 1998 (tu: o Celanie).

J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana, przeł. A. Dziadek, Bytom 2000 (fragmenty)

J. M. Coetzee, Hańba, wyd. dowolne.

M.P. Markowski, Coetzee: polityka i dyskrecja, „Tygodnik Powszechny”, 2 VII 2006r.

M. Buchholz, Postkolonie jako miejsca spotkań, czyli wokół postkolonialnej terminologii, w: Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycznym, pod red. Mirosławy Buchholtz., Toruń 2009, s. 34-50.

J. B. Racine, Fedra, wyd. dowolne.

S. Kane, Miłość Fedry, „Dialog” 1999, nr 9, s. 57-75.

M. Falkowski, Fedra Jeana Racine’a, http://www.orgiamysli.pl/node/140

M. Zaleski, Co się zdarzyło Sarah Kane? „Dialog” 2002, nr 4.

V. Woolf, Orlando

I. Filipiak, Virginia Woolf, „Orlando” i stare Bloomsbury, „Kresy” 1998 nr 3, s. 106-116.

U. Terentowicz-Fotyga, Semiotyka przestrzeni kobiecych w powieściach V. Woolf, Lublin 2006, tu: „Drugi koniec świata”: Orlando i Fale.

E. Showalter, Krytyka feministyczna na rozdrożu, tłum. i. Kalinowska-Blackwood, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 4, cz. 2: Literatura jako produkcja i ideologia. Poststrukturalizm. Badania intertekstualne. Problemy syntezy historycznoliterackiej, Kraków 1996.

Moliére, Don Juan czyli kamienny gość.

J. Baudrillard, O uwodzeniu, przeł. J. Margański, Warszawa 2005, tu rozdz: Ekliptyka seksu, Wizerunek uwodzicielki, Ironiczna strategia uwodzenia , s. 7-53, 83-116.

M. Janion, Żyjąc tracimy życie, Warszawa 2001, tu: Europejski paradygmat, s. 346-356.

H. Müller, Człowiek jest tylko bażantem na tym świecie, Wołowiec 2006.

Przećwiczyłam śmierć, z pisarką Hertą Müller rozmawia Angelika Kuźniak. „Duży Format”. 23/2009. Ss. 16-19.

Efekty uczenia się:

Student interpretuje teksty literatury najnowszej z użyciem dostosowanych do nich metodologii. (U) – aktywność podczas zajęć, zaliczenie ustne

Rozpoznaje i potrafi nazwać różnice między literaturą konwencjonalną i eksperymentalną na konkretnych przykładach (W) – aktywność podczas zajęć, zaliczenie ustne

Wykazuje się otwartością na różne wizje świata i poglądy (KS) – aktywność podczas zajęć, zaliczenie ustne

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium kończy się zaliczeniem na ocenę wystawianą na podstawie obecności (można mieć 2, pozostałe należy zaliczyć podczas dyżuru, przekroczenie 5 oznacza wykluczenie z zajęć), aktywności podczas zajęć oraz zaliczenia ustnego (rozmowa na temat lektur z listy).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.