Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM14 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zasadniczym i nadrzędnym zajęć jest wprowadzenie studenta w skomplikowaną problematykę literatury i kultury szeroko pojętego przełomu XIX i XX wieku (w zgodzie z kategorią "dziewiętnastowieczności"). Student pogłębia całościowe myślenie o epoce, jak również umiejętność problematyzowania poszczególnych kwestii (filologicznych, kulturowych, cywilizacyjnych, estetycznych i filozoficznych) związanych z przełomem XIX i XX wieku.

Przy omawianiu poszczególnych kwestii zawsze istotne jest wprowadzenie myślenia kontekstowego o epoce, co wzbogaca i profiluje myślenie o poszczególnych - wybranych przez studenta - kwestiach.

Skrócony opis:

Celem prowadzenia przedmiotu jest napisanie przez studenta - pod kierunkiem promotora - pracy magisterskiej na wybrany temat i przygotowanie go do egzaminu dyplomowego.

Na seminarium będzie można zyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do napisania pracy magisterskiej - tak w sensie merytorycznym, jak technicznym.

Pełny opis:

Zadaniem seminarium jest umożliwienie studentowi - pod kierunkiem promotora - samodzielnego napisania pracy magisterskiej, to jest wyboru tematu, zgromadzenia literatury podmiotu i przedmiotu, sformułowania hipotezy i opracowania zagadnienia badawczego (w zależności od tematu pracy), skomponowania i napisania pracy, wyposażenia jej w aparat naukowy. Seminarium służy zapoznaniu studenta z wymogami stawianymi pracy dyplomowej na II stopniu studiów polonistycznych oraz kryteriami jej oceniania, a następnie rozpoznanie - na zaawansowanym już poziomie magistranta - tego obszaru historii literatury (w szerokim ujęciu kontekstowym), którego dotyczy wybrany temat oraz zbudowanie logicznego i klarownego wywodu. Zajęcia posłużą również przygotowaniu studenta do egzaminu magisterskiego.

Profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne,

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy,

dziedzina i dyscyplina - nauki humanistyczne, literaturoznawstwo,

rok i semestr studiów - I rok, 1 i 2 semestr, studia II stopnia

Liczba godzin dydaktycznych - 30

Literatura:

1. J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata,, red naukowa i połowie W. Molik, Tłum. I. Drozdowska-Broering, J. Kałążny, A. Peszke, K. Śliwińska, Poznań 2013.

2. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, przekład i aneks G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

FP1_W03, FP1_W05, FP1_W06, FP1-W09, FP1-U01, FP1_U02, FP1_U03, FP1_U04, FP1_U05, FP1_U07, FP1_U08, FP1_U10, FP1_U11, FP1_K0

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja, sprawozdanie z lektur, ocena poszczególnych fragmentów pracy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Janicka
Prowadzący grup: Anna Janicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.