Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM17 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium poszerza wiedzę studentów z zakresu badań językoznawczych, rozwija ich znajomość metodologii i aparatu pojęciowego, tak by uczestnicy mogli prowadzić własne badania zjawisk obecnych we współczesnej polszczyźnie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotów: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godzin.

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w seminarium (60 godz.) - 16 ECTS

ŁĄCZNIE 60 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (60 godz.; 16 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (60 godz.; 16 ECTS)

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej

Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999

Stepień B., Zasady pisania tekstów naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

Gajda S., Podstawy badań naukowych nad językiem naukowym, Warszawa 1982.

Gajda S., Przewodnik po stylistyce, Opole 1995.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 4. Tekstologia, cz. 1, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 5. Tekstologia, cz. 2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i

metodologicznej nauk filologicznych Zna terminologię nauk filologicznych na poziomie rozszerzonym. (FP2_W01)

W2. Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji,

wartościowania i problematyzowania komunikatów i tekstów

właściwych dla tradycji, teorii lub szkół badawczych w

zakresie filologii polski (FP2_W07)

W zakresie umiejętności student:

U1. potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź pisemną lub

ustną z wykorzystaniem własnych poglądów,

merytorycznego argumentowania, specjalistycznej

terminologii oraz poglądów innych autorów (FP2_U06, FP2_UO9)

U2. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o

wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i

doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań

krytycznych w różnych formach i różnych mediach. (FP2_U07)

W zakresie postaw społecznych student:

K1. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego zadania. (FP2_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Konsultacje, dyskusje

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szerszunowicz
Prowadzący grup: Joanna Szerszunowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium poszerza wiedzę studentów z zakresu badań językoznawczych, rozwija ich znajomość metodologii i aparatu pojęciowego, tak by uczestnicy mogli prowadzić własne badania zjawisk obecnych we współczesnej polszczyźnie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotów: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godzin.

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, dyskusja

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w seminarium (60 godz.) - 16 ECTS

ŁĄCZNIE 60 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (60 godz.; 16 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (60 godz.; 16 ECTS)

Literatura:

Wykaz literatury obowiązkowej

Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1995.

Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999

Stepień B., Zasady pisania tekstów naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej

Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

Gajda S., Podstawy badań naukowych nad językiem naukowym, Warszawa 1982.

Gajda S., Przewodnik po stylistyce, Opole 1995.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 4. Tekstologia, cz. 1, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań. 5. Tekstologia, cz. 2, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.