Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1SEMM9 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium magisterskie przygotowuje do samodzielnego skomponowania rozprawy magisterskiej, domykającej studnia II stopnia. Na etapie pierwszym uwaga skupiana jest na wzbogacaniu lekturowym, teoretycznym, ogólnohumanistycznym oraz szczegółowym - dostosowującym do specyfiki seminarium literaturoznawczego i przygotowującym do krytycznego i zarazem badawczego ujmowania zjawisk kulturalnych, literackich, antropologicznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Seminarium "Twórca - doświadczenie - medium" nakierowane jest na aktywność pisarską dokumentalisty (dziennikarza, reportażysty), na znajomość osiągnięć wybitnych przedstawicieli literatury faktu. Analizie poddany zostaje dorobek Krzysztofa Kąkolewskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Stefana Kisielewskiego, Józefa Mackiewicza, Dariusza Rosiaka, Witolda Gadowskiego, Macieja Rybińskiego i innych publicystów XX-wiecznych.

Literatura:

Nowe media: możliwości i zagrożenia

J. Puzynina rozmawia z Magdaleną Bajer, Pojęcie „mowa nienawiści” jest przesadzone, „Plus-Minus. Rzeczpospolita” 2016, 11-12 grudnia.

E. Nowak, Teoria agendasetting a nowe media, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 3/66, s.11-24

„Media i społeczeństwo”

M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008

E. Nowak, Rola mediów informacyjnych w ustanawianiu ważności kwestii w agendzie publicznej w Polsce w latach 2009-2012, w: Media i polityka. Relacja i współzależność, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2014

Media i polityka. Relacja i współzależność, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin 2014

Film „Open group”: Media RP cz. I, II, III

Literatura uzupełniająca:

T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna: geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005

L. Gorman, D. McLean, Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne, przekład A. Sadza, Kraków 2010

T. Mielczarek, Monopol-Pluralizm-Koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989-2006, Warszawa 2007.

Twórca - doświadczenie - warsztat

Czym jest warsztat? Osobowość dziennikarza a narzędzia. Casus dziennikarstwa niezależnego (dziennikarstwo niezależne w sieci). Dziennikarstwo jako sposób na życie. Dziennikarstwo śledcze w prasie i telewizji. Dziennikarstwo wojenne (rola warsztatu fotograficznego);

- analiza stylu i pracy Witolda Gadowskiego („Wyspa wolności”)

- analiza stylu i pracy Maxa Kolonko (MaxTV „Mówię jak jest”)

- Bertold Kittel, Dziennikarz z dymiącą strzelbą, Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010, s. 110-124

- Monika Góralewska, Odkryte w ukrytej kamerze, tamże, s/ 124-135

- Wojciech Jagielski, Nie wybrałem sobie wojen, tamże, s. 232-246

- Wojciech Orliński, Summa Glogera, tamże, s421-428

Wywiad. Prymat pytania. Specyfika dyskusji.

- Stuart Allan, Kulturowe podłoże dyskursu wiadomości (wiadomość i hegemonia, zdrowy rozsądek dyskursu prasowego,, język wiadomości radiowych, dyskurs wiadomości telewizyjnych, oczywiste ujęcia sprawy), tegoż, Kultura newsów, Kraków 2006 s. 81-102

- Katarzyna Bielas (wywiad prasowy), Nie dla narcyzów, [w:] Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010.

- Justyna Pochanke (wywiad telewizyjny), W cztery oczy bez intymności, tamże. - Konrad Piasecki (wywiad radiowy), Codzienny wywiad radiowy, tamże.

- „Rozmowy Mazurka” – „Plus-Minus” Rzeczpospolita

Reportaż i dokument (prasowy, radiowy, telewizyjny)

- Stuart Allan, Tworzenie wiadomości: prawda, ideologia i praca redakcyjna (kształtowanie publicznej debaty, wartość i ramy materiału informacyjnego, rutynizowanie niespodziewanego, hierarchia wiarygodności, kwestia dostępu), tegoż, Kultura newsów, Kraków 2006, s. 50-80.

- Piotr Zaremba, W czyim imieniu?, [w:] Biblia dziennikarstwa, s. 579-586.

Komentarz publicystyczny

- Ludwik Stomma, Swego rodzaju szlachectwo, [w:] Biblia dziennikarstwa, s. 640-646

Efekty uczenia się:

Student poznaje najwybitniejszych przedstawicieli polskiego dziennikarstwa i ich spektakularne dzieła oraz rozpoznaje specyfikę ich warsztatu

Student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce pisania interpretacyjnej pracy własnej

Dba o wysoki poziom etyczny formułowanych przez siebie sądów, o rzetelność wywodu i logikę argumentacyjną.

Metody i kryteria oceniania:

uczestniczenie w konsultacjach i znajomość wskazanych lektur, zaliczenie I etapu - w formie ustnej. Sporządzenie stosownej bibliografii.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.