Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-1TI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest rozwinięcie najważniejszych praktycznych umiejętności komputerowych, dostarczenie praktycznej wiedzy oraz pogłębienie zrozumienia rozwoju i funkcjonowania technologii informatycznych. Treści realizowane w ramach przedmiotu obejmują kilka modułów: edycję tekstu, korzystanie z zasobów Internetu. Położony został nacisk na rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb nauki i pozyskiwania wiedzy. Szczególną uwagę zwrócono na źródła informacji dla humanisty. Po-nadto w toku zajęć uświadamiana jest potrzeba respektowania praw autorskich i poszanowania własności intelektualnej.

Skrócony opis:

Podstawy technologii informacyjnej oraz użytkowanie komputera

Zasoby fizyczne komputera. Oprogramowanie. Bezpieczeństwo i ochrona danych; tworzenie oraz redagowanie dokumentów – formatowanie tekstu (zaawansowane operacje na czcionkach i akapitach; ustawianie marginesów, akapity punktowane i numerowane; nagłówek i stopka; tabulatory); tworzenie oraz redagowanie dokumentów (skróty klawiaturowe; blokowanie tekstu za po-mocą myszy i klawiatury; wypunktowanie, numeracja i konspekty wielopoziomowe; obramowanie i cieniowanie krawędzi; sortowanie danych; opcje języka i dzielenie wyrazów; funkcja znajdź/zamień; korespondencja seryjna).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 7

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 15; praca własna, zadania domowe - formatowanie tekstu, stworzenie strony internetowej

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. (1 ECTS), zajęcia praktyczne 15 godz. (1 ECTS)

Literatura:

E. Bowdur, Usługi w sieciach informatycznych, Katowice, 2007.

R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

J. Freedman, Microsoft Word 2013, 2013.

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Katowice, 2007.

M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2007.

L. Rockoff, Microsoft Excel, 2014.

Efekty uczenia się:

KA7_KOR1

KA7_KOR2

KA7_UWOU1

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uzyskują zaliczenie po wykonaniu zadań praktycznych podsumowujących materiał. Dopuszcza się dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Gardocki, Krzysztof Korotkich
Prowadzący grup: Wiktor Gardocki, Krzysztof Korotkich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawy technologii informacyjnej oraz użytkowanie komputera

Zasoby fizyczne komputera. Oprogramowanie. Bezpieczeństwo i ochrona danych; tworzenie oraz redagowanie dokumentów – formatowanie tekstu (zaawansowane operacje na czcionkach i akapitach; ustawianie marginesów, akapity punktowane i numerowane; nagłówek i stopka; tabulatory); tworzenie oraz redagowanie dokumentów (skróty klawiaturowe; blokowanie tekstu za po-mocą myszy i klawiatury; wypunktowanie, numeracja i konspekty wielopoziomowe; obramowanie i cieniowanie krawędzi; sortowanie danych; opcje języka i dzielenie wyrazów; funkcja znajdź/zamień; korespondencja seryjna).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: 7

Wymagania wstępne:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15

Metody dydaktyczne:

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 15; praca własna, zadania domowe - formatowanie tekstu, stworzenie strony internetowej

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz. (1 ECTS), zajęcia praktyczne 15 godz. (1 ECTS)

Literatura:

E. Bowdur, Usługi w sieciach informatycznych, Katowice, 2007.

R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

J. Freedman, Microsoft Word 2013, 2013.

B. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, Katowice, 2007.

M. Kopertowska, Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2007.

L. Rockoff, Microsoft Excel, 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.