Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyfrowe przygotowanie publikacji do druku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-2CPP Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przygotowanie publikacji do druku
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studenta z podstawowym oprogramowaniem do redakcji tekstu, nabycie umiejętności posługiwania się nim w zgodzie z głównymi zasadami sztuki edytorskiej, zwłaszcza z uwzględnieniem norm typografii. Student wybiera z przedstawionej mu oferty zadanie polegające na samodzielnym wykonaniu projektu składu książki: tomu poetyckiego, prozy lub dramatu. Uzupełnieniem pracy z tekstem jest przygotowanie w wybranym programie (corel, gimp, adobe photoshop) ilustracji oraz projektu okładki. Student prezentuje własny projekt, który jest na forum grupy omawiany, komentowany przez uczestników zajęć. Ostateczny projekt student przedstawia do ocenienie w formacie pdf.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: wskazanie sposobów realizacji redakcji technicznej w cyfrowym procesie przygotowania publikacji do druku; wykształcenie umiejętności posługiwania się wybranym oprogramowaniem DTP; ćwiczenia w komputerowym przygotowaniu publikacji przekazywanej do druku cyfrowego oraz omówienie i prezentacja procesów przygotowania form dla druku analogowego

Pełny opis:

1. Digitalizacja tekstu (OCR)

2. Digitalizacja obrazu (Corel, Adobe Photoshop, gimp)

– podstawowe czynności związane z kalibracją barwną sprzętu i oprogramowania, wczytanie obrazu skanerem i wykonanie fotografii cyfrowej, kadrowanie, korekcja barwna, retuszowanie, fotomontaż (praca na warstwach – psd), przygotowanie formatu pliku do druku (CMYK – tif, eps ), przygotowanie formatu pliku do publikacji elektronicznej, np. w internecie (RGB – gif, jpg).

3. Projektowanie makiety elektronicznej (łączenie tekstu i obrazu)

– przygotowanie programu do pracy:

– wyznaczenie kolumny dla różnych formatów papieru i proporcji marginesów,

– zdefiniowanie stylów według wskazań technicznej redakcji szpaltowej,

– import tekstu i ilustracji,

– wyrównywanie stron początkowych, bieżących i końcowych.

4. Prace końcowe

– drukowanie składek do korekty,

– drukowanie na materiale transparentnym do montażu ręcznego w drukarni,

– przygotowanie materiału edytorskiego w postaci elektronicznej do publikowania w sieci.

5. Wykaz tematów ćwiczeń praktycznych z komputerowego składu wydawnictw:

1) ćwiczenia wstępne i dodatkowe:

a) przygotowanie tekstu w procesorze tekstowym (MS Word):

– usunięcie zbędnych znaków formatujących przy pomocy wymian automatycznych (w szczególności wielokrotnych spacji, tabulatorów, pustych wierszy);

– usunięcie formatowania paragrafów przy pomocy stylów innych niż normalny;

– usunięcie automatycznych wyliczeń;

– konwersja przypisów dolnych na końcowe;

b) podstawy obróbki map bitowych (Adobe Photoshop) – import zdjęć cyfrowych, skanowanie materiałów analogowych, kadrowanie i skalowanie; korekcja koloru; retuszowanie; fotomontaż;

2) skład tekstu (wyznaczanie formatu i kolumny):

a) prozy – (konwersja formatów, automatyczne wymiany, autokorekta, definiowanie i stosowanie stylów typograficznych), wyrównywanie kolumn, przygotowanie stron wzorcowych (żywej paginy, automatycznego numerowania stron);

b) wiersza – czynności jak wyżej; dodatkowo wyrównywanie kolumn ze środkowaniem bloku wiersza na optycznej osi kolumny;

3) skład tekstu z aparatem krytycznym – czynności jak wyżej; dodatkowo nauka wyznaczania stylów i wyrównywanie kolumn z przypisami dolnymi, indeksów oraz spisów (treści, ilustracji itp.), różnicowanie stylów dla poszczególnych części publikacji;

4) skład tekstu z tabelami i ilustracjami – czynności jak wyżej; dodatkowo nauka formatowania tabel, przygotowanie, importowanie i wyrównywanie ilustracji;

5) zasady projektowania i wykonania okładki – obliczanie objętości publikacji, wymiarów okładki miękkiej ze spadami; przygotowanie, import i wyrównanie elementów graficznych;

6) projektowanie i wykonanie akcydensów: plakat, kalendarz, druk ulotny (np. wkładka reklamowa, zakładka, opaska itp.);

7) prace wykończeniowe: eksportowanie gotowej publikacji do formatu zamkniętego (pdf, ps) do druku i rozpowszechniania w postaci elektronicznej.

Literatura:

- M. Kopertowska-Tomczak, ECDL. Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2011

- Kopertowska M., Sikorski W., Przetwarzanie tekstu. Poziom zaawansowany, Warszawa 2006

- Mazur A., Przetwarzanie tekstów, Katowice 2007;

- A. Orłowski, Przetwarzanie tekstu w edytorze Word, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

- Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, tłum. D. Dziewońska, Kraków 2008;

Efekty uczenia się:

Jest przygotowany do współdziałania w grupie oraz do tworzenia skutecznych komunikatów użytkowych z nastawieniem na potrzeby odbiorców i z uwzględnieniem ich kompetencji;

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Potrafi samodzielnie przygotować i stworzyć warsztat pracy z tekstem przy użyciu komputera

Potrafi rozpoznawać, dopasować oraz zastosować program komputerowy do pracy z tekstem.

(ocena poziomu opanowania problemu na podstawie obserwacji oraz samodzielnie przygotowanej pracy)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne nieobecności: 1), aktywność, znajomość treści omawianych tematów;

W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby nieobecności, obowiązuje zaliczenie danego tematu podczas dyżuru prowadzącego zajęcia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest samodzielne przygotowanie składu, publikacja w formacie pdf.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Leś
Prowadzący grup: Mariusz Leś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.