Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka dziennikarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-PS2-2EDZ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Etyka dziennikarska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Wykład wprowadza podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z etyką dziennikarską, jako jedną z etyk zawodowych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami deontologii mediów, dylematami etycznymi typowymi dla pracy dziennikarza z uwzględnieniem etyki filozoficznej w historyczno-kulturowym kontekście.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł: 18.

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: II r., 2-go stopnia, semestr 3 lub 4.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 14 godz., wykład.

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny

Punkty ECTS: 2 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 14 h

Konsultacje: 9 h

Przygotowanie do egzaminu i udział w nim: 25 h + 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 14 h + 9 h + 2 h = 25 (1 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 25 h + 2 h = 27 (1 pkt. ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Tom 3 Tożsamość dziennikarza. Pod red. M. Kita i M. Ślawska. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Etyka w mediach. Vol. 9 Dziennikarstwo wobec wyzwań współczesności. Pod red. R. Kowalczyk i W. Machura. Scriptorium 2012.

Studia medioznawcze (Media Studies) nr 2 (57), W-wa 2014.

Uzupełniająca:

- Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki. Myśl filozoficzna. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

- student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych FP2_W01

- student dostrzega konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej FP2_W012

-formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji FP2_U01

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej FP2_K03

Metody i kryteria oceniania:

Wykład informacyjny.

Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Zaliczenie w postaci testu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smakulska
Prowadzący grup: Joanna Smakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.