Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPI-1PNB Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa - przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia nauki o książce, bibliotece i informacji, w tym definicja, zadania i typy bibliotek, rola i obraz bibliotekarza, zasady praktyczne i etyczne zawodu bibliotekarza, kultura organizacyjna i organizacja przestrzenna bibliotek.

Pełny opis:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa; profil ogólnouniwersytecki, przedmiot obowiązkowy, I semestr, 20 godz. ćwiczeń, 2 ECTS;

bilans nakładu pracy:

Udział w zajęciach – 20

Przygotowanie do zajęć – 20

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami (Liczba godzin Punkty ECTS)

Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 h 1

Niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 h 1

O charakterze praktycznym -

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową wiedzę z zakresu: bibliologii,

bibliotekarstwa – aktywność

na zajęciach, przygotowanie prezentacji, test.

Zna typologię i zadania poszczególnych bibliotek

– aktywność na zajęciach, test.

Zna i rozumie rolę i zadania bibliotekarza we

współczesnej bibliotece jako instytucji kultury

– aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, test.

Umiejętności

Potrafi opisać i wykonywać podstawowe zadania biblioteczne, użytkować informację zawartą w źródłach drukowanych i elektronicznych – aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, test.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru

studiowanej dziedziny oraz jej relacji z innymi

dyscyplinami i dziedzinami wiedzy, jest otwarty na doskonalenie swoich umiejętności – aktywność na zajęciach, przygotowanie prezentacji, egzamin.

Odniesienie do Efektów SPACINIB

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_WG06, SP7_WK01, SP7_WG/K01, SP7_UW07, SP7_KK02, SP7_KO01, SP7_KR01

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.