Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia i fizjologia układu nerwowego człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1AIF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia i fizjologia układu nerwowego człowieka
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Ogólny podział układu nerwowego. Części składowe mózgowia. Kresomózgowie- budowa i rola. Ośrodki korowe i podkorowe, ich lokalizacja i funkcja. Ośrodki korowe mowy, ich lokalizacja i rola / rodzaje afazji/ –4 godz.

2. Międzymózgowie i śródmózgowie – budowa i rola z uwzględnieniem funkcji wzgórza i podwzgórza w regulacji ważnych procesów życiowych . Pień mózgu- części składowe, lokalizacja ośrodków oddychania i krążenia. Budowa i funkcja móżdżku i rdzenia przedłużonego – 4 godz.

3. Rdzeń kręgowy – budowa, rola. Nerwy rdzeniowe. Drogi czuciowe i ruchowe ośrodkowego układu nerwowego – objawy ich uszkodzenia: zaburzenia czucia , niedowłady i porażenia mięśni. Układ autonomiczny. Opony mózgowia i rdzenia kręgowego. Płyn mózgowo-rdzeniowy, jego rola i krążenie – 4 godz.

4. Nerwy czaszkowe – zakres unerwienia ze szczególnym uwzględnieniem unerwienia krtani, języka, gardła i podniebienia. Objawy porażenia nerwów czaszkowych - 4 godz.

5. Narządy zmysłów. Narząd wzroku. Zaburzenia widzenia - krótkowzroczność, dalekowzroczność. Narząd słuchu, budowa i fizjologia. Zaburzenia słuchu – 4 godz.

Literatura:

1. O. Narkiewicz, J. Moryś, Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna, pod redakcją Elżbiety Woińskiej, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003

2. B. Gołąb, W. Traczyk, Anatomia i fizjologia człowieka, Wydaw. TUR, 2006.

3. Bochenek, M. Reicher, Anatomia człowieka, PZWL 2007.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1. charakteryzuje się podstawową znajomością terminów i pojęć dotyczącą budowy oraz funkcji układu nerwowego człowieka

2. zna na poziomie podstawowym objawy kliniczne uszkodzenia OUN związane z zaburzeniami mowy

W zakresie umiejętności słuchacz:

1. umie posługiwać się prawidłową terminologią dotyczącą budowy oraz funkcji układu nerwowego człowieka

2. umie powiązać struktury anatomiczne OUN z ich znaczeniem klinicznym w warunkach zdrowia i choroby.

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

jest przygotowany merytoryczne do pracy z osobami w różnym wieku

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są metodą podawczą oraz konsultacji.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.