Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1EMG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Anatomia i fizjologia narządu głosu

2. Techniki oddechowe w emisji głosu

3. Fonacja i zjawisko rezonansu w emisji głosu

4. Aparat artykulacyjny – opis, działanie i funkcje.

Ćwiczenia związane z artykulacją.

5. Koordynacja oddechu, fonacji i artykulacji

6. Rehabilitacja narządu głosu

7. Metody pracy z głosem

Literatura:

1. Magdalena Kędzior „Technika Aleksandra”

2. Mieczysław Kotlarczyk „Podstawy sztuki żywego słowa”.

3. Bogumiła Tarasiewicz „Mówię i śpiewam świadomie” – Kraków 2003

4. Bogumiła Toczyska „Elementarne ćwiczenia dykcji” – Centrum Edukacji Teatralnej Gdańsk 1994

5. Bogumiła Toczyska „Kama makaka ma” ( wprawki dykcyjne) – Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1992

6. Bogumiła Toczyska „Łamańce z dedykacją”- Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 1998

7. Bogumiła Toczyska „Sarabanda w chaszczach” – Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 1997

8. Bronisław Wieczorkiewicz „Sztuka mówienia” – Wydawnictwo Radia i Telewizji Warszawa 1980

9. Halina Zielińska „ Kształcenie głosu”, Polihymnia. Lublin 2002

10. Higiena głosu śpiewaczego – praca zbiorowa – Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku 1990

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) charakteryzuje się podstawową znajomością terminów i pojęć z zakresu emisji głosu

2) zna podstawy teoretyczne z zakresu emisji, higieny i profilaktyki zaburzeń głosu

3) zna na poziomie podstawowym techniki oddychania

4) ma podstawową wiedzę na temat prawidłowego operowania narządem głosu

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) umie posługiwać się podstawową terminologią z zakresu anatomii i fizjologii narządu głosu

2) potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu emisji głosu

3) umie przygotować narząd głosotwórczy do sprawnej i bezpiecznej pracy

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) dokonuje samooceny operowania narządem głosu

Sposoby weryfikacji: ocena aktywności w trakcie zajęć, ocena wykonywanych na zajęciach i w domu ćwiczeń, ocena prezentacji (referatu), ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem następujących metod i technik dydaktycznych: wykładu, ćwiczeń, konsultacji indywidualnych, instruktażu oraz metody projektu.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.