Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy neurologii dziecięcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1PND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy neurologii dziecięcej
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Tematy poszczególnych wykładów:

1. Anatomia i fizjologia układu nerwowego u dziecka w porównaniu z układem nerwowym osoby dorosłej

2. Objawy wczesnodziecięcych uszkodzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

3. Mózgowe porażenie dziecięce

4. Padaczka

5. Nadpobudliwość i ADHD

6. Zarys informacji o autyzmie

7. Bóle głowy u dziecka

8. Nerwice w wieku dziecięcym i młodzieżowym

9. Niepełnosprawność psychofizyczna u dzieci i młodzieży i upośledzenie umysłowe

10. Formy pomocy i współpracy między pedagogiem/logopedą a lekarzem i pielęgniarką. Organizacje pomocowe i samopomocowe służące chorym i niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży

Literatura:

Jagna Czochańska- Neurologia dziecięca

Marek Kaciński- Neuropediatria

Marian Krawczyński- Propedeutyka pediatrii

Wojciech Kozubski, Paweł Liberski- Choroby układu nerwowego

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

SP W 01- Zna terminologię z zakresu lingwistycznych, medycznych 9podstaw neurologii dziecięcej), psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii

SP W 03- Ma podstawową wiedzę o miejscu logopedii w systemie nauk oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (neurologią dziecięcą).

SP W 06- Ma podstawową wiedzę z zakresu lingwistycznych, medycznych (neurologii dziecięcej), psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

W zakresie umiejętności słuchacz:

SP U 05- Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu logopedii oraz lingwistycznych, medycznych (neurologii dziecięcej), psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii.

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

SP K 01- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie neurologii dziecięcej, umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Sposoby weryfikacji: Zaliczenie na podstawie wyników testów cząstkowych, obecności na zajęciach i aktywnego uczestnictwa w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są metodą podawczą oraz konsultacji.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.