Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka logopedyczna w przedszkolu i/lub innej placówce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1PRZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka logopedyczna w przedszkolu i/lub innej placówce
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Zapoznanie słuchaczy z działaniami logopedy w przedszkolu, specyfika pracy w przedszkolu integracyjnym.

2. Zaprezentowanie obowiązującej logopedę dokumentacji, pomocy dydaktycznych (w tym multimedialnych), literatury.

3. Omówienie charakterystycznych zaburzeń mowy występujących u dzieci w wieku przedszkolnym.

4. Prowadzenie wstępnej diagnozy logopedycznej dzieci (badania przesiewowe).

5. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej z komentarzem wyjaśniającym.

Literatura:

1)Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. (rozporządzenie MEN z dnia 17 XI 2010 r.)

2) I. Rutkowska- Błachowiak „ gimnastyka buzi na wesoło”, Bonami, Poznań, 2004

3)E. Skorek „ 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych”, Harmonia, Gdańsk , 2006

4)R. Sprawka, J. Graban „ Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat”. Harmonia, Gdańsk, 2006

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) Ma pogłębioną wiedzę z zakresu profilaktyki logopedycznej.

2) Ma elementarną wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dyslalii i dyzartrii.

3) Ma wiedzę z zakresu planowania, organizowania i prowadzenia opieki logopedycznej w przedszkolu zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi MEN.

4) Ma wiedzę o strukturze i organizacji pomocy logopedycznej w Polsce.

5) Ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) Potrafi wykorzystywać w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej wiedzę teoretyczną z zakresu językoznawstwa, medycyny, psychologii i pedagogiki.

2) Potrafi prowadzić działania z zakresu profilaktyki logopedycznej, dokonać wstępnego rozpoznania logopedycznego.

3) Potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych z innymi specjalistami, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów, np. wychowawcami grup.

4) Ma umiejętności organizacyjne, pozwalające na realizację założonych celów działań logopedycznych.

5) Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.

W zakresie kompetencji społecznych słuchacz:

1) Potrafi pracować w zespole, umie przyjmować i wyznaczać zadania

2) Przestrzega zasad etyki zawodowej.

Sposób weryfikacji:

Ocena aktywności na zajęciach, ocena pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, dyskusji, hospitacji zajęć.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.