Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do logopedii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1WDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do logopedii
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Wyjaśnienia terminologiczne.

2. Przedmiot, zakres zainteresowań

i miejsce logopedii wśród innych nauk.

3. Specjalności i specjalizacje logopedyczne.

4. Klasyfikacje zaburzeń mowy /przyczynowe, objawowe, językoznawcze/.

5. Struktura i organizacja pomocy logopedycznej w Polsce.

Literatura:

Gałkowski T., Jastrzębowska G. /red /: Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Rozdział 4 s. 219 – 289, Opole 1999.

Skorek E.M., Z logopedią na ty. Podręczny słownik logopedyczny, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1. Ma podstawową wiedzę na temat miejsca logopedii w systemie nauk oraz o jej powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

2. Ma wiedzę o strukturze i organizacji pomocy logopedycznej w Polsce.

3. Ma wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

W zakresie umiejętności słuchacz :

1. Potrafi określić zadania logopedii ogólnej i specjalnej oraz kompetencje logopedy w obrębie poszczególnych specjalności.

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1. Rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się zawodowego, dokonuje samooceny własnych kompetencji

i doskonali umiejętności z zakresu podstawowych problemów logopedii.

Sposoby weryfikacji:

• uwzględnienie frekwencji na zajęciach,

• ocena aktywności w trakcie zajęć,

• ocena prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem następujących metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, metody heurystycznej.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.