Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wady twarzoczaszki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-1WTW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wady twarzoczaszki
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Wady wrodzone i nabyte części twarzowej czaszki (etiologia, patogeneza, rodzaje zaburzeń morfologicznych i czynnościowych)

I. Wady wrodzone – rozszczepy występujące jako:

• wady izolowane

• wady w sekwencjach

• wady w zespołach o podłożu genetycznym

a – rodzaje rozszczepów

b – szczegółowa diagnostyka

c – stopień zaburzeń morfologicznych i czynnościowych a rodzaj rozszczepu

d – wielospecjalistyczne i wieloetapowe leczenie

e – najkorzystniejsze terminy rozpoczęcia leczenia przez poszczególnych specjalistów

II. Wady nabyte (przodożuchwie morfologiczne, progenia, prognatyzm żuchwy)

a – wada występująca jako izolowana lub w zespołach o podłożu genetycznym (żuchwa Habsburgów)

b – wywiad rodzinny

c – szczegółowa diagnostyka

d – stopień zaburzeń morfologicznych i wady współistniejące

e – wielospecjalistyczne i wieloetapowe leczenia

f – wskazania do leczenia chirurgicznego z uwzględnieniem kryteriów dojrzałości biologicznej pacjenta; nowoczesne metody operacji

Literatura:

Wykaz lektur i innych materiałów obowiązujących do zaliczenia przedmiotu.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) zna budowę anatomiczną twarzoczaszki, rodzaje zaburzeń w najczęściej występujących wadach wrodzonych (rozszczepach) oraz wadach nabytych,

2) zna najnowsze możliwości wielospecjalistycznego leczenia wad wrodzonych i nabytych.

3) zna nowoczesną terminologię w zakresie wad twarzoczaszki

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) umie ustalać rozpoznanie występujących zaburzeń (cech fenotypu) oraz badań dodatkowych (fotografii, modeli szczęk, zdjęć radiologicznych oraz badań specjalistycznych

2) potrafi ocenić efekty leczenia i wdrożyć ewentualną terapię innych specjalistów pacjentów w różnym wieku

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) nawiązuje dobry kontakt z pacjentem i ew. jego rodzicami lub opiekunami

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

metoda podawcza i poglądowa,

forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.