Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i terapia logopedyczna w autyzmie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-2PTB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i terapia logopedyczna w autyzmie
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Autyzm - rys historyczny, etiologia.

2. Spektrum, diagnoza i charakterystyka zaburzeń autystycznych.

3. Zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców sensorycznych, specyfika postrzegania i tworzenia pojęć osób z autyzmem.

4. Funkcjonowanie dziecka autystycznego – podstawowe potrzeby terapeutyczno – edukacyjne.

5. Kształcenie umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia terapii mowy.

6. Charakterystyka rozwoju mowy u dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Specyfika zaburzeń mowy.

7. Wykorzystanie metody behawioralnej w terapii logopedycznej u dzieci z autyzmem i ZA.

8. Alternatywne metody komunikacji:

a. komunikacja wspomagająca rozwój mowy werbalnej, metody pracy i narzędzia wspomagające rozwój komunikacji z otoczeniem.

b. specyfika tworzenia systemu komunikacji z otoczeniem autystycznych osób niemówiących,

c. narzędzia wyższej i niższej technologii.

9. Metoda ułatwionej komunikacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baron-Cohen S., Bolton P. (1999). Autyzm. Fakty. Kraków: KTA Oddział w Krakowie

2. Błeszyński J.: Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. WSP, Słupsk

3. 1998.

4. Grycman M. Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się. S.R.C.R.P. Kwidzyn:Tom I - Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych. Kwidzyn 2009,Tom II – Emocje. Kwidzyn, 2010,Tom III – jedzenie. Kwidzyn 2011

5. Maurice, C. (red.): Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem. Twigger, Warszawa 2002.

6. Młynarska M. : Autyzm w ujęciu psycholingwiatycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

7. Schopler E., Lansing M., Waters.: Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. GWP i SPOA, Gdańsk 1991.

8. Schopler E., Reichler R. J., Bashford A., Lansing M. D., Marcus L. M.: Profil Psychoedukacyjny. SPOA, Gdańsk 1995.

9. Schopler E., Reichler R. J., Lansing M.: Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. SPOA, Gdańsk 1995

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) charakteryzuje się podstawową znajomością terminów i pojęć dotyczących autyzmu dziecięcego traktowanego jako całościowe zaburzenie rozwojowe,

2) zna na poziomie podstawowym charakterystykę zaburzeń autystycznych występujących u osób o różnym poziomie funkcjonowania,

3) zna specyfikę zaburzeń rozwoju mowy i problemów w komunikacji językowej i społecznej tych osób,

4) zna etapy procesu kształcenia mowy werbalnej oraz podstawowe zasady wspomagania tego procesu,

5) posiada podstawową wiedzę na temat metod i narzędzi wykorzystywanych w terapii logopedycznej dzieci i młodzieży autystycznej,

6) charakteryzuje się podstawową znajomością systemów i narzędzi alternatywnej komunikacji u osób, które nie rozwijają komunikacji werbalnej.

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) umie posługiwać się podstawową terminologią dotyczącą autyzmu dziecięcego i towarzyszących mu zaburzeń rozwojowych, szczególnie w zakresie komunikacji,

2) umie opracować i przedstawić wstępną diagnozę umiejętności komunikacyjnych dziecka,

3) umie opracować i przedstawić program terapeutyczny w zakresie wstępnych umiejętności przygotowujących do nauki mowy,

4) umie zorganizować warsztat logopedy, strukturę nauczania odpowiednio do specyficznych potrzeb dziecka z autyzmem( strukturalizacja, wizualizacja, itp.).

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) umie nawiązać w prawidłowy sposób relację z osobą autystyczną oraz z jej opiekunami,

2) rozumie konieczność dokształcenia się z zakresie metod koniecznych do pracy z dzieckiem z autyzmem, wie, jakie metody należy poznać dokładnie, by móc z nim efektywnie pracować.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, analizy materiału filmowego przedstawiającego konkretne przykłady rozwiązań metodycznych, metody heurystycznej, warsztatów grupowych, konsultacji.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie oceny aktywności w trakcie zajęć oraz wykonywanych na zajęciach i w domu ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalewska
Prowadzący grup: Ewa Kowalewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.