Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka i terapia w dysleksji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-2PTD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka i terapia w dysleksji
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Specyficzne zaburzenia umiejętności czytania, pisania i liczenia w ujęciu teoretycznym.

2. Specyfika profilaktyki dysleksji - wczesne rozpoznawanie, metody pracy z dziećmi wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3. Wstępne rozpoznawanie zaburzeń dyslektycznych – symptomy, arkusze obserwacji, analiza pisma, ocena czytania.

4. Podstawy oddziaływań terapeutycznych - zasady, etapy, ogólne założenia terapii pedagogicznej, współpraca z rodzicami.

5. Przegląd metod usprawniających funkcje percepcyjo-motoryczne, doskonalących funkcje językowe dziecka z dysleksją, metod kształtujących czytanie i pisanie, metody aktywizujące.

6. Model wsparcia uczniów z dysleksją – prawa

i obowiązki, sposoby pracy nad przezwyciężaniem trudności w czytaniu, pisaniu i uczeniu się.

Literatura:

1. M. Bogdanowicz, O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi

na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin 1995.

2. M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji – problem

i diagnozowanie, Gdańsk 2002.

3. M. Bogdanowicz, Andryjanek Anna., Uczeń

z dysleksją w szkole, Gdynia 2004.

4. Czajkowska, K. Herda, Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w szkole, Warszawa 1989.

5. A. Górniewicz, Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Toruń 1994.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) posiada podstawową widzę na temat specyficznych trudności w uczeniu się.

2) zna zagadnienia dotyczące diagnozowania dysleksji rozwojowej i podstawowe założenia terapii pedagogicznej.

3) posiada wiedzę o symptomach zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych ważnych w procesie czytania i pisania.

4) wykazuje się znajomością metod usprawniających funkcje językowe i percepcyjno-motoryczne oraz kształtujących umiejętności czytania i pisania.

5) rozumie potrzebę znajomości wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się w pracy logopedy.

W zakresie umiejętności słuchacz:

1) potrafi dokonać wstępnego rozpoznania dzieci ryzyka dysleksji na podstawie obserwowanych objawów, analizy wytworów dziecka

oraz dokumentacji.

2) umie wybrać i zastosować odpowiednie ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową, funkcje motoryczne, funkcje językowe

w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu

i pisaniu.

3) Potrafi udzielić stosownego wsparcia dzieciom

z dysleksją rozwojową i ich rodzicom.

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) Charakteryzuje się wrażliwością na problemy edukacyjne dzieci przejawiających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.

2) Potrafi komunikować się i współpracować

ze specjalistami oraz z innymi osobami np. rodzicami i nauczycielami uczniów z dysleksją rozwojową.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, metody heurystycznej, metod aktywizujących, warsztatów grupowych.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny na podstawie oceny aktywności w trakcie zajęć, oceny wykonywanych na zajęciach i w domu ćwiczeń, oceny efektów pracy zespołowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dąbrówka-Bełbot
Prowadzący grup: Agnieszka Dąbrówka-Bełbot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.