Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej z elementami psychoterapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-SPL-2WPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej z elementami psychoterapii
Jednostka: PS Logopedyczne
Grupy: Studia Podyplomowe Logopedyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Pedagogika specjalna jako nauka - przedmiot, cele, problematyka, działy.

2. Terminologia w pedagogice specjalnej – niepełnosprawność, inwalidztwo, uszkodzenie, upośledzenie.

3. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych.

4. Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego.

5. Zasady pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

6. Diagnoza ucznia niepełnosprawnego – pojęcie, obszary, cechy, zakresy, etapy.

7. Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny pracy z uczniem niepełnosprawnym – propozycja konstruowania

8. Zachowania uczniów wskazujące na zaburzenia w obszarze rozwoju emocjonalno-społecznego i komunikacji językowej.

9. Zasady nawiązywania dobrego kontaktu i budowania bezpieczeństwa w relacjach z uczniem z zaburzeniami komunikacji językowej i emocjonalno-społecznej.

10. Wybrane rodzaje oddziaływań terapeutycznych w pedagogice specjalnej

Literatura:

Doroszewska Janina : Pedagogika specjalna. T. 1, Podstawowe problemy teorii i praktyki.

Wrocław: Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1981.

Forum pedagogów specjalnych XXI wieku. T. 1-5. / red. Jan Pańczyk. Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2002-2004

Kaja B.: Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001.

Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001

Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1997

Sękowska Zofia : Pedagogika specjalna : zarys.

Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1982.

Szczepanik Renata : Elementy pedagogiki specjalnej.Łódź : Wydaw. WSH-E, 2007

Tomkiewicz –Bętkowska Aleksandra : ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym. Kraków : „Impuls”, 2007.

Rozporządzenie MEN dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy słuchacz:

1) zna podstawowe terminy i pojęcia z zakresu pedagogiki specjalnej,

2) zna obowiązującą klasyfikację osób niepełnosprawnych,

3) zna obowiązujące akty prawne dotyczące organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

4) zna zasady pracy z uczniami niepełnosprawnymi,

5) zna podstawowe informacje z zakresu diagnozy uczniów niepełnosprawnych,

6 )zna zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych

7) rozpoznaje i właściwie interpretuje zachowania uczniów wskazujące na zaburzenia w obszarze rozwoju emocjonalno-społecznego i komunikacji językowej

W zakresie umiejętności słuchacz:

1)umie posługiwać się podstawową terminologią z zakresu pedagogiki specjalnej,

2)umie odszukać potrzebne informacje dotyczące organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów ze specjalnymi potrzebami specjalnymi,

3) konstruuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny,

5) zna i stosuje wybrane rodzaje oddziaływań terapeutycznych w pedagogice specjalnej

W zakresie postaw społecznych słuchacz:

1) umie pracować w zespole

2) zna i stosuje zasady nawiązywania dobrego kontaktu i budowania bezpieczeństwa w relacjach z uczniem z zaburzeniami komunikacji językowej i społecznej

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik dydaktycznych: wykładu, konsultacji, metod heurystycznych, metod aktywizujących.

Zaliczenie bez oceny na podstawie oceny aktywności w trakcie zajęć, oceny wykonywanych na zajęciach i w domu ćwiczeń, oceny prezentacji, oceny efektów pracy zespołowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Tkaczow, Hanna Zienkiewicz
Prowadzący grup: Janusz Tkaczow, Hanna Zienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.