Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza tekstów w języku obcym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-DS3-3ATJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów w języku obcym
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 4L stac. studia III stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student zna język angielski w stopniu co najmniej wyższym średniozaawansowanym (upper intermediate), jest w stanie czytać ze zrozumieniem teksty naukowe w tym języku oraz potrafi przedstawić zagadnienie naukowe w tym języku na piśmie i w formie ustnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają przygotować studentów do zadań stawianych przed nimi podczas egzaminu doktorskiego z języka angielskiego oraz prezentacji swoich zainteresowań naukowo-badawczych w tym języku na forum publicznym.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci przygotowują się do:

1. Autoprezentacji (5 minut) - ćwiczą umiejętność przestawienia się w kontekście prowadzonej pracy naukowo-badawczej oraz nawiązania i podtrzymanie rozmowy na jej temat w języku angielskim

Autoprezentacja powinna uwzględniać takie zagadnienia, jak:

działalność zakładu/katedry (działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna), w którym/której pracuje kandydat lub przebiegu studiów doktoranckich; dziedzina, w jakiej specjalizuje się kandydat, jego wkład w rozwój działalności zakładu, osiągnięcia naukowe i zawodowe, udział w konferencjach, programach i projektach; przyszłe plany zawodowe, naukowo-badawcze

2. Prezentacji pracy doktorskiej (15-25 minut) - ćwiczą umiejętność prezentacji pracy doktorskiej w języku angielskim, umiejętność dyskusji dotyczącej pracy doktorskiej

Prezentacja pracy doktorskiej powinna zawierać takie elementy, jak:

temat pracy; rodzaj i wyniki badań, materiały źródłowe, w tym materiały w języku obcym; etapy powstawania pracy/ rozdziały pracy;

metody i przedmiot badań; wnioski; możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy; tendencje, badania, osiągnięcia w danej dziedzinie w Polsce i/lub na świecie.

3. Dyskusji na temat tekstów specjalistycznych z zakresu pracy doktorskiej (historycznych lub socjologicznych) - ćwiczą umiejętność przedstawienia w języku angielskim tematu tekstu i dyskusji na temat problemów podjętych w tekście

Literatura:

Słowniki:

- Słownik języka angielskiego typu "English to English" dla uczniów zaawansowanych (advanced learners)

- Słownik kolokacji (collocations)

- Słownik wyrazów bliskoznacznych (thesaurus)

Strony internetowe:

www.dictionary.com

www.thesaurus.com

http://www.freecollocation.com/

http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie:

- obecności na zajęciach

- autoprezentacji i prezentacji rozprawy doktorskiej w formie ustnej

- przedłożenia ww. prezentacji w formie pisemnej (po korektach zasugerowanych przez prowadzącą/prowadzącego)

- dyskusji na temat wybranego tekstu lub jego tłumaczenia

Studenci, którzy nie uczęszczają na zajęcia i/lub nie są obecni na kończącym kurs spotkaniu zaliczeniowym nie otrzymują zaliczenia.

Dopuszcza się modyfikację ww. wymagań w przypadku studentów nie zdających egzaminu doktorskiego z języka angielskiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Biernacka
Prowadzący grup: Maja Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.