Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-DS3-3SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 4L stac. studia III stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są prowadzone 2 metodami: seminaryjną oraz indywidualnych konsultacji. Celem podstawowym seminarium jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej realizacji projektu badawczego, którego zwieńczeniem będzie napisanie pod kierunkiem prowadzącego rozprawy doktorskiej. Stąd przez cały czas trwania seminarium jego słuchacze zapoznawani są z różnymi kategoriami źródeł historycznych, metodami ich analiz oraz różnymi interpretacjami wyników. Ważną rolą seminarium jest zapoznanie ze stanem badań w poszczególnych obszarach problemowych oraz bieżąca obserwacja najnowszych dokonań polskiej i zagranicznej historiografii. W zalezności od tempa prowadzonych prac studyjnych w archiwach i bibliotekach naukowych doktoranci prezentują ich wyniki. Każde wystąpienie doktoranta poddawane jest dyskusji, a następnie formułowane są dalsze zalecenia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są prowadzone 2 metodami: seminaryjną oraz indywidualnych konsultacji. Celem podstawowym seminarium jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej realizacji projektu badawczego, którego zwieńczeniem będzie napisanie pod kierunkiem prowadzącego rozprawy doktorskiej. Stąd przez cały czas trwania seminarium jego słuchacze zapoznawani są z różnymi kategoriami źródeł historycznych, metodami ich analiz oraz różnymi interpretacjami wyników. Ważną rolą seminarium jest zapoznanie ze stanem badań w poszczególnych obszarach problemowych oraz bieżąca obserwacja najnowszych dokonań polskiej i zagranicznej historiografii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. P. Burke, Historia i teoria społeczna, Kraków 2000

2. P. Burke, Historia kulturowa,. Wprowadzenie. Kraków 2008

3. E. Domańska, Mikrohistorie, Poznań 1999

4. A.F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2006

5. G. G. Iggers, Historiografia XX wieku, Warszawa 2010

6. D. R. Kelley, Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Warszawa 2009

7. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006

8. J. Wijaczka, Historiografia polska epoki wczesnonowożytnej po 1989 roku. Próba oceny, ,,Historyka'', t. 47, 2017, 7-75

9. Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocałw 2005

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY: KP6_WG1 - KP6_WG7, KP6_WG9 -KP6_WG12, KP6_WK1 -

KP6_WK6

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI: KP6_UW1 - KP6_UW8, KP6_UU1

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: KP6_KK1 - KP6_KK4, KP6-KO1 - KP6_KO4

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą oceny pracy doktoranta jest ocena jego postępu w zakresie przygotowywania rozprawy doktorskiej.

Ocenie poddawane są poszczególne etapy przygotowywania pracy doktorskiej od wydyskutowania tematu i jej koncepcji, przez realizację kwerend archiwalnych i bibliotecznych i prezentację wyników szczegółowych, aż po napisanie samej rozprawy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zastosowany w niej warsztat naukowy i język wypowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bieńkowska, Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Małgorzata Dajnowicz, Adam Dobroński, Ewa Dubas-Urwanowicz, Maciej Karczewski, Rafał Kosiński, Wioletta Kowalska, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Tomasz Mojsik, Jan Poleszczuk, Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Małgorzata Bieńkowska, Daniel Boćkowski, Krzysztof Buchowski, Teresa Chynczewska-Hennel, Małgorzata Dajnowicz, Adam Dobroński, Ewa Dubas-Urwanowicz, Maciej Karczewski, Rafał Kosiński, Wioletta Kowalska, Cezary Kuklo, Marzena Liedke, Tomasz Mojsik, Jan Poleszczuk, Mariusz Zemło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W oparciu o posiadane i rozwijane na seminarium kompetencje personalno-społeczne i merytoryczno-redakcyjne, studiujący konceptualizują i realizują pod kierunkiem promotora projekt badawczy

Literatura:

1) A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka. Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 2001.

2) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

3) E. Mierzwa, Historyka. Wstęp do badań historycznych, Piotrków Trybunalski 2001.

4) H. Dominiczak, Wstęp do badań historycznych, Częstochowa 1998.

5) I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

6) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

7) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994.

8) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

9) J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990.

10) M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Warszawa 2016.

11) Metodologiczne problemy narracji historycznej, red. J. Pomorski, Lublin 1990.

12) Standardy pracy licencjackiej na kierunku historia – (Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB)

13) T. Buksiński, Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej, Poznań 1982.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.