Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-1JNI2 Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 2
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 120

Liczba semestrów: 2

Rok studiów: 1, semestr 2

Poziom zaawansowania: A2

Pełny opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach codziennej komunikacji na poziomie elementarnym A2.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Motive A2, Kompaktkurs DaF, Hueber

Literatura uzupełniająca:

Wechselspiel, Dreke.M./Lind W., Langenscheidt

Efekty uczenia się:

Wiedza: Zna słownictwo, zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A2

Umiejętności: Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A2 w sytuacjach codziennej komunikacji

Kompetencje społeczne: Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: praktyczne ćwiczenia kształcące sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem , pisania

Kryteria oceniania: oceny cząstkowe z komunikacji ustnej i pisemnej, aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (minimum 26 godzin w semestrze), zaliczenie nieobecności, kolokwia cząstkowe (min 50% punktów)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.