Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Argumentacja i retoryka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2AR Kod Erasmus / ISCED: 08.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Argumentacja i retoryka
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności konstruowania i oceniania argumentów filozoficznych, prowadzenia dyskusji, rozpoznawania manipulacji oraz adekwatnego reagowania na chwyty retoryczne.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci poznają podstawowe narzędzia teorii argumentacji i retoryki oraz wykorzystują je w praktyce, analizując i dyskutując wybrane argumenty filozoficzne.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Tryb: stacjonarny

Przedmiot obowiązkowy

rok II

Wymagania wstępne: znajomość podstaw logiki

30 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: konwersatorium

Punkty ECTS: 4

30 godz. - udział w zajęciach

30 godz. - przygotowanie do zajęć

5 godz. - udział w konsultacjach

10 godz. - przygotowanie prezentacji

15 godz. - przygotowanie pracy pisemnej

15 godz. - przygotowanie do kolokwium

W sumie 105 godz., 4 punkty ECTS

Nakład pracy wymagający udziału nauczyciela: 35 godz., 1 ECTS

o charakterze praktycznym: 45 godz., 2 ECTS

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

K. Szymanek, K.A. Wieczorek, A.S. Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa: WN PWN 2008.

Literatura uzupełniająca:

M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk: GWP 2010.

K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa: WN PWN 2012.

Efekty uczenia się:

E1 ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstu filozoficznego

E2 zna podstawowe pojęcia logiczne oraz reguły racjonalnej argumentacji i rozumie ich rolę w formułowaniu oraz uzasadnianiu twierdzeń filozoficznych i przekonań moralnych

E3 potrafi posługiwać się podstawowymi terminami (pojęciami) filozoficznymi w dyskusjach, polemikach i argumentacjach

E4 posiada umiejętność poprawnej pod względem logicznym oraz rzetelnej merytorycznie argumentacji z wykorzystaniem poglądów innych autorów

E5 jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe aktywności podczas zajęć, wystąpienie ustne prezentujące analizę wybranego argumentu, praca pisemna (analiza wybranego argumentu), kolokwium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Hensel
Prowadzący grup: Witold Hensel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.