Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2JAN3 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 3
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu studiów absolwent:

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,

-potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych,

-posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie i analiza problemów filozoficznych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja wyników,

-potrafi samodzielnie przygotować pracę pisemną z zakresu wybranej dziedziny filozofii (częściowo także w języku obcym),

-zna jeden język obcy (wraz z podstawową terminologią filozoficzną) na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem lektoratu z języka obcego jest przygotowanie studentów do samodzielnego i skutecznego komunikowania się w jęz. obcym (wraz z podstawową terminologią filozoficzną) na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Lektorat jęz. angielskiego: filozofia i etyka II r. studiów stacjonarnych 1 stopnia, semestr III

Przedmiot obowiązkowy zakończony zaliczeniem po III semestrze

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela ( ćwiczenia, konsultacje oraz egzamin ): 37,5 godz. punkty ECTS 1,5

- samodzielna praca studenta ( przygotowanie do zajęć, zaliczanie lub egzamin)

12,5 godz., punkty ECTS 0,5

Literatura:

Podręczniki podstawowe:

1. English File upper-intermediate,3rd Edition, Clive Oxenden,

Christina Latham-Koenig, OUP 2014

Podręczniki pomocnicze:

1. Advanced Language Practice, Michael Vince,

Heinemann,1994

2. The Heinemann ELT English WORDBUILDER, Guy

Wellman, Macmillan, 1998

3. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced

and Proficiency, Longman,1999

4. A Practical English Grammar Exercises 1,2, A.J. Thomson,

A.V. Martinet, OUP, 1991

5. English Advanced Vocabulary and Structure Practice, M.

Matasek, Altravox Press, 1997

6. Grammarway 3 i 4, Jenny Dooley, V. Evans, Express

Publishing, 2006

7. English Grammar in Use, R.Murphy, Cambridge UP, 1990

8. Successful Writing Upper-intermediate, V. Evans, Express

Publishing, 2004

9. Academic Writing, S. Bailey Routledge, 2006

Materiały Specjalistyczne

1. American Life and Institutions, D.K. Stevenson, Ernst

Klett Verlag, 1991

2. History of British philosophy:

-British empiricism

- Roger Bacon

-John Duns Scotus

-Sir Thomas More

-Thomas Hobbes

- John Locke

-George Berkeley

-John Stuart Mill

-David Hume

-Adam Smith

-Bertrand Russel

Modern Existentialism

-Bertrand Russel

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów absolwent:

-zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskiego

- potrafi wyszukiwać, analizować i krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych.

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie i analiza problemów filozoficznych , dobór metod i narzędzi , opracowanie i prezentacja wyników

- potrafi samodzielnie przygotować pracę pisemną z zakresu dziedziny filozofii

( częściowo także w języku obcym),

- zna jeden język obcy ( wraz z podstawową terminologią filozoficzną ) na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Waluk
Prowadzący grup: Joanna Waluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.