Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2JRO4 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język rosyjski 4
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk filozoficznych. Kształcenie na poziomie A1/ A2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym, a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowych pojęć z zakresu nauk filozoficznych.

Pełny opis:

Język rosyjski 4

Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny

Kierunek: Filozofia i Etyka

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2JRO4

MK_1 Przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

II rok/ IV semestr studiów

Student powinien zaliczyć trzecią część przedmiotu oznaczoną kodem 0500–FS1-2JRO3 (Język rosyjski 3).

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

2 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie do zajęć, egzaminu: 19 godz., egzamin 1 godz.,

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 31 h = 1,2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 50 h = 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

K_W24: Zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym, a także etymologię podstawowych terminów filozoficznych.

K_U14: Zna język obcy (wraz z podstawową terminologią filozoficzną)

K_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Lektorat prowadzony jest w sali oraz zdalnie za pośrednictwem systemu USOSmail.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych z prac pisemnych, prac domowych, prac przesłanych mailowo po 16.03.2020 i egzamin pisemny w formie zdalnej po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.