Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do filozofii buddyjskiej (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-2WFB Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do filozofii buddyjskiej (fakultet)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Prezentacja podstawowych wątków i zagadnień z filozofii buddyjskiej z uwzględnieniem etyki.Skrócony opis:

Ukazanie różnorodności filozofii buddyjskiej obecnej w krajach Dalekiego Wschodu: Indii, Sri Lance, Chinach, Japonii i Tybecie. Wskazanie na podobieństwa i różnice między filozofią mnicha buddyjskiego Nagardżuny, a filozofią Nietzschego, Wittgensteina i Derridy

Pełny opis:

1) Zajęcia wprowadzające: tryb zaliczenia przedmiotu

(2) Różnice w mentalności między ludźmi Wschodu i Zachodu: kluczowe pojęcia systemu wartości w Indii, Chinach i Japonii. Filozofia buddyjska a filozofia grecka – wzajemne wpływy

(3) Podstawowe pojęcia filozofii buddyjskiej: umysł, karma, oświecenie itp.

(4) Filozofia buddyzmu therawady: szkoły filozoficzne w Indii i Sri Lance

(5) Filozofia buddyzmu mahajany: szkoły filozoficzne w Indii i Chinach

(6) Indyjska filozofia madhjamaki (Nagardżuna) i jogaćary (Wasubandhu)

(7) Filozofia chińskiego buddyzmu

(8) Filozofia japońskiego buddyzmu

(9) Filozofia tantrajany i buddyzmu tybetańskiego

(10) Filozofia mahamudry i dzogczien

(11) Recepcja filozofii buddyjskiej na Zachodzie: Nietzsche, Wittgenstein i Derrida

(12) Etyka buddyjska: usprawiedliwianie wojny, zabójstw, aborcji, eutanazji i samobójstwa; tolerancja a nietolerancja

Literatura:

H.G. Blocker, C.L. Starling, Filozofia japońska, Kraków 2008

G.C.C. Chang, Buddyjska nauka o całości istnienia, Kraków 1999

Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001

S. Hamilton, Filozofia indyjska: Wprowadzenie, Kraków 2010

K. Jakubczak, Madhjamaka Nagardżuny: Filozofia czy terapia?. Kraków 2010.

A. Kozyra, Filozofia zen, Warszawa 2004

T. McEvilley, The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies, New York 2002

J.P. McGreal (red.), Wielcy myśliciele Wschodu, Warszawa 1997

H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu, Kraków 2005

S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, t. 1-2, Warszawa 1958

S. Schuhmacher, G. Werner (red.), Encyklopedia mądrości Wschodu, Warszawa 1997

J. Sieradzan (red.), Buddyzm, Kraków 1986, 1987

J. Sieradzan, Buddyzm a fundamentalizm i przemoc, „Nomos”, 2004, nr 47/48, 33-50

J. Sieradzan, Buddyzm a język propagandy, „Nomos”, 2004, nr 47/48, 120-124

J. Sieradzan, Buddyzm a wojna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Studia Religiologica”, 2003, nr 36, 119-132

J. Sieradzan, Bycie poza egzystencją: Życie bez cienia, bez ego, bez głowy w tantrze buddyjskiej, naukach dzogczien i u autorów zachodnich [w:] Z.W. Dudek (red.), Doświadczenia graniczne i transkulturowe, Warszawa 2013, 243-265

J. Sieradzan, Derrida a buddyzm, „Idea”, 23 (2011) 171-213

J. Sieradzan, Koncepcja umysłu w buddyzmie, „Idea”, 19 (2007) 13-32

J. Sieradzan, Nietzsche a buddyzm, „Edukacja Filozoficzna”, 41 (2006) 171-185

J. Sieradzan, Powstanie i rozwój szkół hinajany w Indii i Śri Lance [w:] Słowo Buddy: Pisma różnych tradycji buddyjskich: Seminarium w Książnicy Pomorskiej, Szczecin, dnia 13 maja 2000 r., [Szczecin 2000], 27 50

J. Sieradzan, Powstanie i rozwój szkół mahajany w Indii i Chinach [w:] Słowo Buddy: Pisma różnych tradycji buddyjskich: Seminarium w Książnicy Pomorskiej, Szczecin, dnia 13 maja 2000 r., [Szczecin 2000], 77 99

J. Sieradzan, Przestrzeń (chōra), różnia (différance) i ślad (trace) Derridy a buddyjska pustka (śūnyatā) i jej synonimy jako próby opisu rzeczywistości pozapojęciowej [w:] B. Banasiak, K. M. Jaksender, A. Kucner (red.), Foucault, Deleuze, Derrida, Toruń 2011, 420-433

J. Sieradzan, Samobójstwo, eutanazja, urzeczywistnienie w hinduizmie, dżinizmie i buddyzmie, „Przegląd Religioznawczy”, 2005, nr 1, 99-108

J. Sieradzan, Sanktyfikacja stosunków społecznych w indyjskim buddyzmie tantrycznym na podstawie pracy Ronalda Davidsona w pryzmacie Świętego baldachimu Petera Bergera, „Idea”, 20 (2008) 97-108

J. Sieradzan, Tolerancja w buddyzmie [w:] G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik (red.), Literatura, kultura, tolerancja, Kraków 2008, 331-341

J. Sieradzan, Wittgenstein a buddyzm – co wynika z ich porównania, „Idea”, 25 (2013) 141-153

B. Szymańska (red.), Filozofia Wschodu, Kraków 2001

M. Tempczyk, Buddyzm w oczach filozofa, Warszawa 2011

J. Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły: Tybetańskie koncepcje soteriologiczne, Wrocław 1997

P. Williams, Buddyzm mahajana, Kraków 2000

Efekty uczenia się:

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstu filozoficznego KA6_WG8

czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje tekst filozoficzny KA6_UW4

jest odpowiedzialny za własne słowa i działania, cechuje go rzetelność oraz uczciwość w dyskusji KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest napisanie pracy semestralnej tyczącej tematyki prezentowanej na wykładach o objętości 5-10 stron i dostarczenie jej przed końcem rozliczenia semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Sieradzan
Prowadzący grup: Jacek Sieradzan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych wątków i zagadnień z filozofii buddyjskiej z uwzględnieniem etyki.

Pełny opis:

Ukazanie różnorodności filozofii buddyjskiej obecnej w krajach Dalekiego Wschodu: Indii, Sri Lance, Chinach, Japonii i Tybecie. Wskazanie na podobieństwa i różnice między filozofią mnicha buddyjskiego Nagardżuny, a filozofią Nietzschego, Wittgensteina i Derridy

1) Zajęcia wprowadzające: tryb zaliczenia przedmiotu

(2) Różnice w mentalności między ludźmi Wschodu i Zachodu: kluczowe pojęcia systemu wartości w Indii, Chinach i Japonii. Filozofia buddyjska a filozofia grecka – wzajemne wpływy

(3) Podstawowe pojęcia filozofii buddyjskiej: umysł, karma, oświecenie itp.

(4) Filozofia buddyzmu therawady: szkoły filozoficzne w Indii i Sri Lance

(5) Filozofia buddyzmu mahajany: szkoły filozoficzne w Indii i Chinach

(6) Indyjska filozofia madhjamaki (Nagardżuna) i jogaćary (Wasubandhu)

(7) Filozofia chińskiego buddyzmu

(8) Filozofia japońskiego buddyzmu

(9) Filozofia tantrajany i buddyzmu tybetańskiego

(10) Filozofia mahamudry i dzogczien

(11) Recepcja filozofii buddyjskiej na Zachodzie: Nietzsche, Wittgenstein i Derrida

(12) Etyka buddyjska: usprawiedliwianie wojny, zabójstw, aborcji, eutanazji i samobójstwa; tolerancja a nietolerancja

Literatura:

H.G. Blocker, C.L. Starling, Filozofia japońska, Kraków 2008

G.C.C. Chang, Buddyjska nauka o całości istnienia, Kraków 1999

Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001

S. Hamilton, Filozofia indyjska: Wprowadzenie, Kraków 2010

K. Jakubczak, Madhjamaka Nagardżuny: Filozofia czy terapia?. Kraków 2010.

A. Kozyra, Filozofia zen, Warszawa 2004

T. McEvilley, The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies, New York 2002

J.P. McGreal (red.), Wielcy myśliciele Wschodu, Warszawa 1997

H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu, Kraków 2005

S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, t. 1-2, Warszawa 1958

S. Schuhmacher, G. Werner (red.), Encyklopedia mądrości Wschodu, Warszawa 1997

J. Sieradzan (red.), Buddyzm, Kraków 1986, 1987

J. Sieradzan, Buddyzm a fundamentalizm i przemoc, „Nomos”, 2004, nr 47/48, 33-50

J. Sieradzan, Buddyzm a język propagandy, „Nomos”, 2004, nr 47/48, 120-124

J. Sieradzan, Buddyzm a wojna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Studia Religiologica”, 2003, nr 36, 119-132

J. Sieradzan, Bycie poza egzystencją: Życie bez cienia, bez ego, bez głowy w tantrze buddyjskiej, naukach dzogczien i u autorów zachodnich [w:] Z.W. Dudek (red.), Doświadczenia graniczne i transkulturowe, Warszawa 2013, 243-265

J. Sieradzan, Derrida a buddyzm, „Idea”, 23 (2011) 171-213

J. Sieradzan, Koncepcja umysłu w buddyzmie, „Idea”, 19 (2007) 13-32

J. Sieradzan, Nietzsche a buddyzm, „Edukacja Filozoficzna”, 41 (2006) 171-185

J. Sieradzan, Powstanie i rozwój szkół hinajany w Indii i Śri Lance [w:] Słowo Buddy: Pisma różnych tradycji buddyjskich: Seminarium w Książnicy Pomorskiej, Szczecin, dnia 13 maja 2000 r., [Szczecin 2000], 27 50

J. Sieradzan, Powstanie i rozwój szkół mahajany w Indii i Chinach [w:] Słowo Buddy: Pisma różnych tradycji buddyjskich: Seminarium w Książnicy Pomorskiej, Szczecin, dnia 13 maja 2000 r., [Szczecin 2000], 77 99

J. Sieradzan, Przestrzeń (chōra), różnia (différance) i ślad (trace) Derridy a buddyjska pustka (śūnyatā) i jej synonimy jako próby opisu rzeczywistości pozapojęciowej [w:] B. Banasiak, K. M. Jaksender, A. Kucner (red.), Foucault, Deleuze, Derrida, Toruń 2011, 420-433

J. Sieradzan, Samobójstwo, eutanazja, urzeczywistnienie w hinduizmie, dżinizmie i buddyzmie, „Przegląd Religioznawczy”, 2005, nr 1, 99-108

J. Sieradzan, Sanktyfikacja stosunków społecznych w indyjskim buddyzmie tantrycznym na podstawie pracy Ronalda Davidsona w pryzmacie Świętego baldachimu Petera Bergera, „Idea”, 20 (2008) 97-108

J. Sieradzan, Tolerancja w buddyzmie [w:] G. Gazda, I. Hübner, J. Płuciennik (red.), Literatura, kultura, tolerancja, Kraków 2008, 331-341

J. Sieradzan, Wittgenstein a buddyzm – co wynika z ich porównania, „Idea”, 25 (2013) 141-153

B. Szymańska (red.), Filozofia Wschodu, Kraków 2001

M. Tempczyk, Buddyzm w oczach filozofa, Warszawa 2011

J. Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły: Tybetańskie koncepcje soteriologiczne, Wrocław 1997

P. Williams, Buddyzm mahajana, Kraków 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.