Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody analizy debaty publicznej (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-3ADP Kod Erasmus / ISCED: 09.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody analizy debaty publicznej (fakultet)
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakładana jest znajomość podstaw logiki (reguły wnioskowania, typowe błędy logiczne), retoryki (podstawy retoryki w ujęciu Arystotelesa, struktura mowy publicznej, typowe figury retoryczne) oraz wybranych zagadnień z zakresu filozofii starożytnej (Sokrates, sofiści, Platon - dialogi "Protagoras" i "Gorgiasz", Arystoteles - "O dowodach sofistycznych").

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zastosowanie szerokiego spektrum metod analizy debaty publicznej, od logiki, teorii argumentacji i retoryki, do psychologii społecznej oraz informatycznych narzędzi analizy argumentacji.

Pełny opis:

Przedmiotem analiz są polsko- i angielskojęzyczne zapisy debat publicznych. Ich różnorodność (debata polityczna, dyskurs społeczny, debata oksfordzka) umożliwi studentom pogłębienie wiedzy na temat technik komunikacyjnych charakterystycznych dla poszczególnych typów dyskursu. Ćwiczenia mają na celu usprawnianie krytycznego myślenia poprzez stosowanie różnorodnych metod debaty publicznej, wykorzystujących elementy logiki, teorii argumentacji, retoryki, psychologii społecznej oraz informatycznych narzędzi służących do identyfikowania struktur dialogowych, inferencyjnych oraz aktów mowy. Przedstawienie zastosowań technologii argumentacyjnych do analizy debaty publicznej stanowić będzie okazję do dyskusji na temat społecznych korzyści związanych ze stosowaniem komputerowo wspomaganej analizy argumentacji.

Literatura:

[1] A. Budzyńska-Daca, J. Kwosek (2012). Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera. Warszawa: PWN.

[2] Tokarz, M. (2006). Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Efekty uczenia się:

[EK1] Student ma podstawową wiedzę na temat klasycznych (logika klasyczna retoryka, erystyka) i współczesnych metod analizy debaty publicznej.

[EK2] Student potrafi zastosować aparaturę pojęciową erystyki i retoryki do analizy fragmentów debaty publicznej.

[EK3] Student ma świadomość potrzeby krytycznej analizy debaty publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega praca studentów na zajęciach oraz wystąpienie podczas zajęć w ustalonym terminie, w ramach którego zostanie zaprezentowana analiza wybranego . Do głównych kryteriów oceny wystąpień należą: stopień wykorzystania narzędzi analitycznych wprowadzonych podczas zajęć, zaprezentowanie materiału zgodne z zasadami wygłaszania mowy publicznej oraz wykazanie się samodzielnością w ramach krytycznej oceny technik komunikacyjnych stosowanych w dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Koszowy
Prowadzący grup: Marcin Koszowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.