Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filozofii, etyki i religii Wschodu (fakultet)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS1-3WFE Kod Erasmus / ISCED: 08.153 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filozofii, etyki i religii Wschodu (fakultet)
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 3L stac. I. st. studia filozofii i etyki - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie podstawowej wiedzy o filozofiach i etyce wybranych systemów religijnych Dalekiego Wschodu, jak również o podstawowych różnicach w percepcji i mentalności między ludźmi Zachodu a krajami konfucjańskimi (Chinami, Japonią i Koreą)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostanie przedstawiona podstawowa wiedza o filozofiach i etyce wybranych systemów religijnych Dalekiego Wschodu.

Zostaną też omówione podstawowe różnice w percepcji i mentalności między ludźmi Zachodu a krajami konfucjańskimi (Chinami, Japonią i Koreą).

Pełny opis:

Podczas zajęć zostanie przedstawiona podstawowa wiedza o filozofiach i etyce wybranych systemów religijnych Dalekiego Wschodu: hinduizmu, zaratusztrianizmu, dżinizmu, buddyzmu, sikhizmu, islamu, religii chińskich, japońskich, koreańskich, wietnamskich, nepalskich, bonu, oraz tradycji tubylczych: szamanizmu i kultu nathów.

Zostaną też omówione podstawowe różnice w percepcji i mentalności między ludźmi Zachodu a krajami konfucjańskimi (Chinami, Japonią i Koreą).

Literatura:

P. Balcerowicz, Dżinizm, Warszawa 2003

H.G. Blocker, C.L. Starling, Filozofia japońska, Kraków 2008

M. Boyce, Zaratusztrianie: wiara i życie, Łódź 1988

M. Carrithers, Budda, Warszawa 1999

G.C.C. Chang, Buddyjska nauka o całości istnienia, Kraków 1999

L. Cyboran, Filozofia jogi, Warszawa 1973

XIV Dalajlama, Tenzin Gjatso, Sens życia z buddyjskiej perspektywy, Kraków 2001

Dialogi konfucjańskie, Wrocław 1976

M. Eliade, Joga: nieśmiertelność i wolność, Warszawa 1984

M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, Warszawa 2001

Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001

G. Flood, Hinduizm, Warszawa 2008

H. von Glasenapp, Religie niechrześcijańskie, Warszawa 1966

S. Hamilton, Filozofia indyjska: Wprowadzenie, Kraków 2010

W. Jaworski (red.), Taoizm, Kraków 1988

W. Kotański, W kręgu shintoizmu, t. 1-2, Warszawa 1995

McGreal J.P. (red.), Wielcy myśliciele Wschodu, Warszawa 1997

H. Oldenberg, Życie, nauczanie i wspólnota Buddy, Kraków 1999

C.W. Owen, P.S. Sambhi, Sikhowie: wiara i życie, Łódź 1987

L. Karczewski (red.), Etyka gospodarcza Orientu, Politechnika Opolska, Opole 2009 [tu m.in. dwa artykuły o konfucjańskiej etyce biznesu we współczesnych Chinach]

K. Kosior, Etyka buddyjska a indyjska etyka religijna, „Przegląd Religioznawczy”, 2003, nr 4, 89-95

A. Kozyra, Filozofia zen, Warszawa 2004

W. Kurpiewski, Etyka społeczna buddyzmu, „Przegląd Religioznawczy”, 2007, nr 3, 109-122

I. Lazari-Pawłowska, Etyka Gandhiego, Warszawa 1965

T. McEvilley, The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies, Allworth Press, New York 2002

H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu, Kraków 2005

Lao Tzu, Tao te ching, Gliwice 2010

Namkhai Norbu, Kryształ i ścieżka światła: Sutra, tantra i dzogczen, Kraków 2001

J. Needham, Wielkie miareczkowanie: Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie, Warszawa 1984

S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, t. 1-2, Warszawa 1958

S. Schuhmacher, G. Werner (red.), Encyklopedia mądrości Wschodu, Warszawa 1997

J. Sieradzan (red.), W poszukiwaniu zagubionej drogi: Tematy hinduskie, buddyjskie i taoistyczne, Białystok 2007 [tu m.in. P. Grabowski, Taoistyczny obraz świata]

P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998

Sogjal Rinpocze, Tybetańska księga życia i umierania, Warszawa 1995

B. Szymańska (red.), Filozofia Wschodu, Kraków 2001

M. Tempczyk, Buddyzm w oczach filozofa, Warszawa 2011

J. Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły, Wrocław 1997

P. Williams, Buddyzm mahajana, Kraków 2000

Efekty uczenia się:

K_W13 rozumie główne problemy etyczne i antropologiczne obecne w tradycji filozoficznej oraz we współczesnych sporach światopoglądowych H1A_W04

K_U15 rozpoznaje problemy etyczne powstające w różnych obszarach życia społecznego H1A_U05

K_W12 ma podstawową wiedzę na temat związków filozofii ze sztuką i religią, a także na temat roli filozofii we życiu społecznym H1A_W10

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych H1A_U01

K_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi terminami (pojęciami) filozoficznymi w dyskusjach, polemikach i argumentacjach H1A_U04

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać zaliczenie, należy napisać pracę semestralną na co najmniej pięć stron i przekazać ją do końca semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostanie przedstawiona podstawowa wiedza o filozofiach i etyce wybranych systemów religijnych Dalekiego Wschodu.

Zostaną też omówione podstawowe różnice w percepcji i mentalności między ludźmi Zachodu a krajami konfucjańskimi (Chinami, Japonią i Koreą)

Pełny opis:

Podczas zajęć zostanie przedstawiona podstawowa wiedza o filozofiach i etyce wybranych systemów religijnych Dalekiego Wschodu: hinduizmu, zaratusztrianizmu, dżinizmu, buddyzmu, sikhizmu, islamu, religii chińskich, japońskich, koreańskich, wietnamskich, nepalskich, bonu, oraz tradycji tubylczych: szamanizmu i kultu nathów.

Zostaną też omówione podstawowe różnice w percepcji i mentalności między ludźmi Zachodu a krajami konfucjańskimi (Chinami, Japonią i Koreą).

Literatura:

P. Balcerowicz, Dżinizm, Warszawa 2003

H.G. Blocker, C.L. Starling, Filozofia japońska, Kraków 2008

M. Boyce, Zaratusztrianie: wiara i życie, Łódź 1988

M. Carrithers, Budda, Warszawa 1999

G.C.C. Chang, Buddyjska nauka o całości istnienia, Kraków 1999

L. Cyboran, Filozofia jogi, Warszawa 1973

XIV Dalajlama, Tenzin Gjatso, Sens życia z buddyjskiej perspektywy, Kraków 2001

Dialogi konfucjańskie, Wrocław 1976

M. Eliade, Joga: nieśmiertelność i wolność, Warszawa 1984

M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, Warszawa 2001

Feng Youlan, Krótka historia filozofii chińskiej, Warszawa 2001

G. Flood, Hinduizm, Warszawa 2008

H. von Glasenapp, Religie niechrześcijańskie, Warszawa 1966

S. Hamilton, Filozofia indyjska: Wprowadzenie, Kraków 2010

W. Jaworski (red.), Taoizm, Kraków 1988

W. Kotański, W kręgu shintoizmu, t. 1-2, Warszawa 1995

McGreal J.P. (red.), Wielcy myśliciele Wschodu, Warszawa 1997

H. Oldenberg, Życie, nauczanie i wspólnota Buddy, Kraków 1999

C.W. Owen, P.S. Sambhi, Sikhowie: wiara i życie, Łódź 1987

L. Karczewski (red.), Etyka gospodarcza Orientu, Politechnika Opolska, Opole 2009 [tu m.in. dwa artykuły o konfucjańskiej etyce biznesu we współczesnych Chinach]

K. Kosior, Etyka buddyjska a indyjska etyka religijna, „Przegląd Religioznawczy”, 2003, nr 4, 89-95

A. Kozyra, Filozofia zen, Warszawa 2004

W. Kurpiewski, Etyka społeczna buddyzmu, „Przegląd Religioznawczy”, 2007, nr 3, 109-122

I. Lazari-Pawłowska, Etyka Gandhiego, Warszawa 1965

T. McEvilley, The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies, Allworth Press, New York 2002

H. Nakamura, Systemy myślenia ludów Wschodu, Kraków 2005

Lao Tzu, Tao te ching, Gliwice 2010

Namkhai Norbu, Kryształ i ścieżka światła: Sutra, tantra i dzogczen, Kraków 2001

J. Needham, Wielkie miareczkowanie: Nauka i społeczeństwo w Chinach i na Zachodzie, Warszawa 1984

S. Radhakrishnan, Filozofia indyjska, t. 1-2, Warszawa 1958

S. Schuhmacher, G. Werner (red.), Encyklopedia mądrości Wschodu, Warszawa 1997

J. Sieradzan (red.), W poszukiwaniu zagubionej drogi: Tematy hinduskie, buddyjskie i taoistyczne, Białystok 2007 [tu m.in. P. Grabowski, Taoistyczny obraz świata]

P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998

Sogjal Rinpocze, Tybetańska księga życia i umierania, Warszawa 1995

B. Szymańska (red.), Filozofia Wschodu, Kraków 2001

M. Tempczyk, Buddyzm w oczach filozofa, Warszawa 2011

J. Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły, Wrocław 1997

P. Williams, Buddyzm mahajana, Kraków 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.