Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS2-1PSF Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia filozoficzna
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony badaniu związków pomiędzy psychologią a filozofią. Wraz z powstaniem psychologii egzystencjalnej, a przede wszystkim psychoanalizy i nurtów jej pokrewnych, zwanych psychologią głębi, możemy zauważyć, że wielu psychologów i psychiatrów odważnie wkracza w obszary dociekań filozoficznych. Podobnie niektórzy filozofowie, szczególnie związani z filozofią egzystencjalną i filozofią życia, tworzyli dzieła, które inspirowały wielu psychologów.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny

Nazwa kierunku studiów .Filozofia i Etyka

Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia.

Profil studiów Filozofia i Etyka

Forma studiów Stacjonarne.

Kod przedmiotu

Język przedmiotu Polski.

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy.

Rok studiów /semestr I (semestr II).

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa wiedza z zakresu wiedzy o kulturze, języka polskiego i historii filozofii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Ćwiczenia 30 godzin.

Literatura:

Burszta W. J. (2015), Preteksty, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Dilthey W. (1987). O istocie filozofii i inne pisma, tłum. A. Paczkowska-Łagowska, Warszawa.

Freud S. (1998). Pisma społeczne. Dzieła, t.4, tłum. A. Ochocki, M. Poręba, R. Reszke. Warszawa: KR.

Fromm E. (1996). Zdrowe społeczeństwo, Warszawa: PIW

Jaspers K, (1991). Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, Warszawa: PWN.

Leder A. (2014), Prześniona rewolucja, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Nietzsche F. (2018). Antychryst, tłum. J. Dudek, E. Kiresztura-Wojciechowska. Kraków: Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda.

Nietzsche F. (2003). Z genealogii moralności, tłum. L. Staff. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa

Olchanowski T. (2016), Kultura manii, Warszawa: ENETEIA.

Paci E. (1980), Związki i znaczenia, Warszawa: Czytelnik

Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga (red. H. Machoń). Warszawa: PWN.

Storr A. (2009). Kolosy na glinianych nogach. Studium gurui, tłum. J. Prokopiuk i P. J. Sieradzan. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Tillich P. (1983). Męstwo bycia, Paryż: Dialogue/Znaki czasu

Efekty uczenia się:

1.Rozumie miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk szczegółowych, zwłaszcza humanistycznych i społecznych. KW 01

2. Zna i rozumie różne stanowiska we współczesnych sporach moralnych.KW 07

3. Zna podstawy współczesnej psychologii KW 20

4. Dostrzega filozoficzny wymiar rożnych wytworów kultury (utworów literackich, dzieł sztuki, dzieł religijnych). KU 06

5. Dostrzega moralny aspekt badan naukowych i rozumie problemy moralne związane z rozwojem cywilizacji KU 07

6. Jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów. KK 07

7. Dostrzega złożoność problemów moralnych, umie zachować krytycyzm i samokrytycyzm w sytuacji moralnego konfliktu.KK 10

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie dyskusji w grupie. Pisemne prace domowe (esej). Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Olchanowski
Prowadzący grup: Tomasz Olchanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.