Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyobraźnia i pojęcia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS2-1WIP Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyobraźnia i pojęcia
Jednostka: Instytut Socjologii i Kognitywistyki
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studenta z głównymi stanowiskami i dyskusja na temat psychologicznych i filozoficznych ujęć natury poznania i umysłu. Pierwsza część kursu poświęcona będzie roli i naturzez reprezentacji umysłowych. W drugiej części kursu analizowane będą zagadnienia szczegółowe: natura wyobraźni i wyobrażeń oraz ontologia i funkcja pojęć.

Literatura:

Literatura dodatkowa:

1) Krystyna Bielecka, Błądzę więc myślę. Co to jest błędna reprezentacja?

2) Zdzisław Chlewiński, Umysł, dynamiczna organizacja pojęć

3) Jerry Fodor, LOT 2

Literatura obowiązkowa:

1) Reprezentacje

a. Jerry Fodor, Jak grać w reprezentacje umysłowe? Poradnik Fodora

2) Teleosemantyka

a. Ruth Millikan, Reprezentacje dwugłowce

b. Ruth Millikan, Funkcje biologiczne. Dwa paradygmaty

3) Naturalizacja intencjonalności

a. Mark Bickhard, Model interaktywistyczny

4) Naturalizacja intencjonalności 2

a. Robert Cummins, Nick Roth, Znaczenie i treść w kognitywistyce

5) Błędna reprezentacja

a. Fred Dretske, Błędna reprezentacja

6) Antyreprezentacjonizm

a. Tony Chemero, Antyreprezentacjonizm i nastawienia dynamiczne

7) Reprezentacje i pojęcia

a. Jerry Fodor, Reprezentacje i pojęcia: podstawy teoretyczne

b. Jerry Fodor, Eksperci od wiązów

8) Modele umysłowe

a. Philip Johnson-Laird, Modele umysłowe a model probablistyczne

9) Schematy umysłowe

a. Rumelhart, Schematy – cegiełki poznania

b. Minsky, Teoria systemu schematów

10) Myśl i pojęcie

a. Gottlob Frege, Funkcja i pojęcie

b. Gottlob Frege, Pojęcie i przedmiot

c. Gottlob Frege, Myśl – studium logiczne

11) Teoria pojęć

a. Jackendoff, Czym jest pojęcie, że człowiek może je uchwycić?

b. Murphy, Medin, Rola teorii w spójności pojęć

12) Myślenie i język

a. Davidson, Zwierzęta racjonalne

Efekty uczenia się:

nabyta wiedza

- zna podstawowe pojęcia i stanowiska w obrębie współczesnej filozofii umysłu [K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_W13]

- zna historyczny rodowód współczesnych stanowisk naukowych [K_W03, K_W04, K_W13]

nabyte umiejętności: wykład

- umie podać argumenty za i przeciw podstawowym stanowiskom w obrębie współczesnej filozofii umysłu [K_U01, K_U05, K_U06,

- rozumie meta-naukowe implikacje podstawowych stanowisk filozofii umysłu w szczególności dla miejsca psychologii wśród innych nauk [K_U01, K_U03, K_U09, K_U10, K_U17]

Nabyte umiejętności: ćwiczenia

- potrafi interpretować tekst filozoficzny [K_U01, K_U05]

- potrafi zwięźle przedstawić problem na piśmie wraz z argumentacją na rzecz jego rozwiązania [ K_U02, K_U05, K_U06, K_K08, K_U19, K_U22]

nabyte kompetencje społeczne: wykład

- umie uważnie słuchać [K_K10]

- umie śledzić tok myślenia innych osób [K_K02]

- jest otwarty na dyskusję i nowe propozycje rozwiązań problemów [K_K01]

nabyte kompetencje społeczne: ćwiczenia

-Potrafi pracować w grupie.

-Potrafi jasno i precyzyjnie mówić o abstrakcyjnych zagadnieniach. [K_K07, K_K08, K_K09]

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium 40%, obecność 10%, aktywność 10%, esej zaliczeniowy 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.