Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozoficzny wymiar ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS2-2FWE Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozoficzny wymiar ekonomii
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Antropologia filozoficzna 0500-FS2-1AFI
Filozofia polityczna 0500-FS2-1FPL
Współczesne problemy moralne 0500-FS2-1WPM

Założenia (opisowo):

Student powinien wykazywać się otwartością na łączenie różnych perspektyw teoretycznych, a także umiejętnością samodzielnej i krytycznej obserwacji zjawisk społeczno-gospodarczych.

Skrócony opis:

Kurs poświęcony filozoficznemu wymiarowi ekonomii stara się uwrażliwić studentów na głębokie i w wielu wypadkach ukryte założenia stojące u podstaw życia gospodarczego i naukowej ekonomii.

Pełny opis:

Tytułowa ekonomia rozumiana jest w ramach kursu dwojako: 1) jako systematyczna naukowa refleksja dotycząca życia gospodarczego (ekonomia jako nauka społeczna) oraz 2) jako całokształt procesów związanych z produkcją, dystrybucją i konsumpcją różnego rodzaju dóbr (ekonomia jako system gospodarczy).

Na gruncie dzisiejszej ekonomii, z jej naciskiem na matematyczną ścisłość i kalkulację, refleksja umieszczająca zjawiska gospodarcze w szerszym społeczno-politycznym i filozoficznym kontekście jest rzadkością. Z drugiej strony, niemal równie rzadka jest pogłębiona filozoficzna refleksja dotycząca zjawisk i procesów gospodarczych.

Kurs poświęcony filozoficznemu wymiarowi ekonomii ma na celu - odpowiednio - ukazanie części z ukrytych założeń i filozoficznych konsekwencji teorii ekonomicznej, jak również zwrócenie uwagi na fundamentalne kategorie filozoficzne "ukrywające się" pozornie całkiem przyziemnej rzeczywistości handlu i produkcji.

Metody dydaktyczne wykorzystywane w ramach kursu:

- wykład z syntetycznym przedstawieniem materiału historycznego i problemowego,

- prezentacje multimedialne,

- samodzielna lektura tekstów autorów klasycznych i współczesnych,

- analiza tekstów i dyskusja w grupie moderowana przez prowadzącego,

- przygotowanie indywidualnych prac zaliczeniowych na wskazany/wybrany temat - w świetle literatury i refleksji własnych,

- indywidualne konsultacje.

Literatura:

Podstawowa literatura:

1. G. Bataille, Część przeklęta, przeł. K. Jarosz, Warszawa 2002,

2. G. Clark, Pożegnanie z jałmużną, przeł. J. Lang, Poznan 2014,

3. A. O. Hirschman, Namiętności i interesy. U intelektualnych źródeł kapitalizmu, przeł. I. Topińska przy współpracy M. Kochanowicza, Kraków-Warszawa 1997,

4. D. Graeber, Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat, przeł. B. Kuźniarz, Warszawa 2018,

5. G. Simmel, Filozofia pieniądza, przeł. A. Przyłębski, Poznań 1997,

6. E. F. Schumacher, Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, przeł. E. Szymańska, J. Strzelecki, Warszawa 1981.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W10, K_W16, K_U03, K_U12, K_U14, K_K04, K_K05, K_K08.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Kuźniarz
Prowadzący grup: Bartosz Kuźniarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Pełny opis:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Literatura:

Zob. podstawowe informacje o przedmiocie.

Uwagi:

Literatura do wykładów ma charakter pomocniczy i uzupełniający. Na zaliczeniu obowiązuje przede wszystkim materiał przekazany podczas wykładów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.