Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-FS2-2SEM2 Kod Erasmus / ISCED: 08.152 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie 2
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium ma charakter ogólnych ćwiczeń-warsztatów organizowanych w jednej grupie dla wszystkich studentów danego rocznika, wspomagając studentów w pisaniu pracy magisterskiej z dyscypliny "filozofia", niezależnie od jej szczegółowego tematu. Temat student wybiera w porozumieniu z wybranym przez siebie promotorem, przy czym promotor może być dowolnym uprawnionym pracownikiem Instytutu Filozofii, a w szczególnych przypadkach nawet pracownikiem innej jednostki. Osoba prowadząca seminarium może, lecz nie musi być jednocześnie promotorem pewnej - ograniczonej - liczby prac. Seminarium służy przede wszystkim ćwiczeniu umiejętności formułowania i problematyzowania intereresujących danego studenta zagadnień w dyskusji z innymi.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem prowadzącego seminarium jest zapoznanie studentów z warsztatem niezbędnym do poprawnego napisania pracy w dyscyplinie filozofia oraz z zagadnieniami o charakterze metodologicznym, dyskutowanie w grupie problemów związanych z ogólną i szczególową literaturą (proponowaną przez prowadzącego oraz przez samych studentów) pomocną na różnych etapach powstawania pracy (wstępna konceptualizacja, rozwijanie tematu, analiza wybranych zagadnień w szerszym kontekście filozoficznym), a także ogólny nadzór nad postępami w pisaniu pracy w porozumieniu z wybranymi przez studentów promotorami.

Pełny opis:

Zagadnienia dyskutowane na seminarium, poza ogólnymi kwestiami metodologicznymi i warsztatowymi, zależą przede wszystkim od zainteresowań uczestników seminarium. Prowadzący, zwłaszcza w pierwszym semestrze, dobiera literaturę w taki sposób, aby była ona bezpośrednio lub pośrednio przydatna dla wszystkich uczestników, organizuje również dyskusję w grupie nad tekstami wskazanymi przez poszczególnych studentów jako mającymi szczególne znaczenie dla ich indywidualnej pracy, a zarazem nad problemami związanymi z takim czy innym tematem pracy i pomysłami interpretacyjnymi studentów. Konfrontacja różnych lektur i pomysłów oraz związana z tym wymiana zdań powinny prowadzić zarówno do sprecyzowania i lepszej konceptualizacji szczegółowych problemów badawczych, jak i do poszerzenia perspektywy badawczej poszczególnych magistrantów w taki sposób, aby dostrzegali związki między wybranym przez siebie tematem a innymi tematami i potrafili swój temat osadzić w szerszym kontekście.

W drugim semestrze studenci prezentują na seminarium fragmenty swoich powstających prac, a prowadzący organizuje wokół nich grupową dyskusję, w razie potrzeby uzupełniając ją o analizę wybranej literatury związanej z dyskutowanymi zagadnieniami.

Literatura:

Dobór literatury zależy od prowadzącego oraz od szczególowych zainteresewań studentów. Ogólne zalecenie jest takie, aby literatura proponowana przez prowadzącego jako obowiązkowa dla wszystkich miała charakter na tyle ogólny (w szczególności metodologiczny), że mogłaby być użyteczna dla wszystkich uczestników, niezależnie od szczegółowych zainteresowań i tematu pracy.

Efekty uczenia się:

wybrane efekty dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem KA7_UW1, UW6, UW7, UW9 oraz KA7_UO1, UU2, oraz KA7_KR1, KR2, KR3

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- analiza wybranej literatury w grupie pod kierunkiem prowadzącego

- prezentacje (referaty, odczyty) poszczególnych uczestników seminarium

- dyskusja w grupie

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach

- zapoznanie się z literaturą wskazaną przez prowadzącego jako obowiązkowa dla wszystkich

- widoczne postępy w pisaniu własnej pracy dyplomowej

Warunkiem zaliczenia I semestru jest złożenie co najmniej konspektu pracy zaakceptowanego przez promotora.

Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest zlożenie całej pracy zaakceptowanej przez promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Kowalska
Prowadzący grup: Wioletta Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.