Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1HS Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia średniowiecza
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bagińska, Krzysztof Boroda, Piotr Guzowski, Jan Tęgowski
Prowadzący grup: Elżbieta Bagińska, Krzysztof Boroda, Piotr Guzowski, Eryk Kotkowicz, Jan Tęgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i warsztatem pracy historyka średniowiecza. Mają one wykształcić u studentów umiejętność analizy różnego rodzaju źródeł historycznych, krytycznej oceny informacji zawartych w źródłach i opracowaniach, samodzielnego formułowania wniosków cząstkowych i syntetycznych, oraz stawiania hipotez i ich weryfikowania.

Studenci winni zapoznać się z metodami i warsztatem pracy historyka badającego średniowiecze. W trakcie zajęć, skupiających się na wybranych wydarzeniach i zjawiskach z historii Polski i powszechnej średniowiecza, zapoznają się ze specyficznymi cechami różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych przez historyków w trakcie badań, jak n.p.: kroniki, roczniki, zwody prawne, literatura hagiograficzna i religijna, księgi sądowe, dyplomy. Kluczowym w trakcie pracy na zajęciach będzie kształtowanie i pogłębianie umiejętności myślenia historycznego, oraz rozwijanie umiejętności krytycznego korzystania z literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr I/ sem.letni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.