Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pisanie akademickie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-1PIA Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Pisanie akademickie
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami pisania tekstów naukowych i opatrywania ich aparatem naukowym; wyposażenie studentów w umiejętność konstrukcji form pisarstwa historycznego takich jak recenzja, artykuł naukowy, a także przygotowanie do napisania pracy licencjackiej i magisterskiej

Pełny opis:

1. Artykuł naukowy: zasady konstrukcji; lektura przykładowych artykułów naukowych i omówienie ich wad i zalet; konspekt artykułu naukowego (6 godz.)

2. Recenzja jako forma pisarstwa historycznego: zasady konstrukcji, lektura przykładowych recenzji; konspekt recenzji wybranej publikacji naukowej (4 godz.)

3. Sprawozdanie naukowe: zasady konstrukcji; lektura przykładowych sprawozdań; konspekt sprawozdania naukowego (2 godz.)

4. Esej historyczny: lektura przykładowych esejów, omówienie (2 godz.)

5. Etyka pracy naukowej historyka

Literatura:

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie , tł. J. Piątkowska. Kraków 1999;

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007;

Bielec Ewa, Janusz, Podręcznik do pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2000;

Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną, Warszawa 2005;

Swieżawski A., Warsztat naukowy historyka , Łódź 1978.

Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, pod red. J. Maternickiego, Warszawa 2004, s. 253-254 (hasło: “opracowania historyczne”)

Domańska E., Mikrohistorie, Poznań 2005

Materiał ćwiczeniowy: wybrane artykuły, sprawozdania naukowe i recenzje z “Przeglądu Historycznego”, „Przeszłości Demograficznej Polski”, “Odrodzenia i Reformacji w Polsce”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych.

2) Zna podstawowe zasady konstrukcji tekstu naukowego z zastosowaniem podstawowych narzędzi warsztatu historyka

3) Posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych

Umiejętności:

1) Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej

2) Posiada umiejętność skonstruowania tekstu naukowego w języku ojczystym z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego (recenzja, artykuł naukowy, praca licencjacka)

3) Poprawnie redaguje, komentuje i opatruje przypisami przygotowywane teksty (np. eseje, prace roczne, semestralne).

Kompetencje społeczne:

1) Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne po uprzednim zaliczeniu obecności na zajęciach; przedstawienie recenzji wybranej książkowej publikacji naukowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Liedke
Prowadzący grup: Jakub Grodzki, Monika Kozłowska-Szyc, Marzena Liedke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.