Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawne ochrony zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-2BPR Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne ochrony zabytków
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Analiza oraz opanowanie treści ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) z dnia 23 lipca 2003 r. z późn. zm. oraz aktów wykonawczych. Zapoznanie się z podstawową terminologią prawną i sposobami przeprowadzenia wykładni prawnej, zastosowania reguł kolizyjnych I i II stopnia, konstruowania norm prawnych, dokonywania subsumpcji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wstępne zagadnienia prawne.

3. Funkcjonowanie organów państwowych i samorządowych w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4. Formy i sposób ochrony zabytków.

5. Prawa i obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków. Opieka prawna zabytków.

6. Nadzór konserwatorski. Prowadzenie badań konserwatorskich.

7. Pomiędzy właścicielem a urzędem.

8. Finansowanie opieki nad zabytkami.

9. Ogólnopolski i miejscowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

10. Ochrona cmentarzy jako przykład realizacji ochrony dóbr kultury.

11. Międzynarodowa ochrona zabytków w UE.

12. Kary wobec osób i instytucji naruszających przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

13. Główne zagrożenia ochrony zabytków istniejące w Polsce współcześnie

14. Historia ochrony prawnej zabytków, a stan dzisiejszy.

15. Podsumowanie zajęć. Kolokwium.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wstępne zagadnienia prawne. Wykładnia językowa – terminologia podstawowych wyrażeń. Główne organy odpowiedzialne za ochronę dóbr kultury.

3. Funkcjonowanie organów państwowych i samorządowych w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4. Formy i sposób ochrony zabytków.

5. Prawa i obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków. Opieka prawna zabytków.

6. Nadzór konserwatorski. Prowadzenie badań konserwatorskich.

7. Pomiędzy właścicielem a urzędem. Prawne aspekty poszukiwania „skarbów” i handlowania dziełami sztuki.

8. Finansowanie opieki nad zabytkami.

9. Ogólnopolski i miejscowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych. III sektor a opieka nad zabytkami. Społeczni opiekunowie zabytków.

10. Ochrona cmentarzy jako przykład realizacji ochrony dóbr kultury.

11. Międzynarodowa ochrona zabytków w UE.

12. Kary wobec osób i instytucji naruszających przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

13. Główne zagrożenia ochrony zabytków istniejące w Polsce współcześnie

14. Historia ochrony prawnej zabytków, a stan dzisiejszy. Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz cel ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

15. Podsumowanie zajęć. Kolokwium.

Literatura:

Ustawa z 23. 07. 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz. U. z dnia 23 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami

Do pobrania: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031621568/U/D20031568Lj.pdf

Fakultatywnie: Anna Michalak i Artur Ginter, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Opanował fachową terminologię z zakresu nauk historycznych, jak też podstawową terminologię nauk prawnych. K1A _W03

2. Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji, w szczególności ma świadomość znaczenia aktów normatywnych. Rozumie ich przydatność w badaniach historycznych. Zna i rozumie zasady ochrony prawa autorskiego. K1A _W13

3. Ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej, administracyjnej oraz gospodarczej. K1A _W26

Umiejętności:

4. Rozpoznaje, wykorzystuje i analizuje akty i źródła normatywne oraz inne wytwory cywilizacji przydatne w pracy i warsztacie historyka. Streszcza, zapisuje i kataloguje uzyskane tą drogą informacje. K1A _U06

5. Komunikuje się w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii prawnej i historycznej. K1A _U17

Kompetencje społeczne:

6. Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólno-humanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych. K1A _K05

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja, dyskusja, elementy wykładu, praca z aktem normatywnym, analiza kazusów. Zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach.

Kolokwium 60%, aktywność na zajęciach 40%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Łopatecki
Prowadzący grup: Natalia Andrzejewska, Karol Łopatecki
Strona przedmiotu: http://-
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wstępne zagadnienia prawne.

3. Funkcjonowanie organów państwowych i samorządowych w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4. Formy i sposób ochrony zabytków.

5. Prawa i obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków. Opieka prawna zabytków.

6. Nadzór konserwatorski. Prowadzenie badań konserwatorskich.

7. Pomiędzy właścicielem a urzędem.

8. Finansowanie opieki nad zabytkami.

9. Ogólnopolski i miejscowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

10. Ochrona cmentarzy jako przykład realizacji ochrony dóbr kultury.

11. Międzynarodowa ochrona zabytków w UE.

12. Kary wobec osób i instytucji naruszających przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

13. Główne zagrożenia ochrony zabytków istniejące w Polsce współcześnie

14. Historia ochrony prawnej zabytków, a stan dzisiejszy.

15. Podsumowanie zajęć. Kolokwium.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Wstępne zagadnienia prawne. Wykładnia językowa – terminologia podstawowych wyrażeń. Główne organy odpowiedzialne za ochronę dóbr kultury.

3. Funkcjonowanie organów państwowych i samorządowych w świetle przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4. Formy i sposób ochrony zabytków.

5. Prawa i obowiązki właścicieli i posiadaczy zabytków. Opieka prawna zabytków.

6. Nadzór konserwatorski. Prowadzenie badań konserwatorskich.

7. Pomiędzy właścicielem a urzędem. Prawne aspekty poszukiwania „skarbów” i handlowania dziełami sztuki.

8. Finansowanie opieki nad zabytkami.

9. Ogólnopolski i miejscowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych. III sektor a opieka nad zabytkami. Społeczni opiekunowie zabytków.

10. Ochrona cmentarzy jako przykład realizacji ochrony dóbr kultury.

11. Międzynarodowa ochrona zabytków w UE.

12. Kary wobec osób i instytucji naruszających przepisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

13. Główne zagrożenia ochrony zabytków istniejące w Polsce współcześnie

14. Historia ochrony prawnej zabytków, a stan dzisiejszy. Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz cel ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

15. Podsumowanie zajęć. Kolokwium.

Literatura:

Ustawa z 23. 07. 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz. U. z dnia 23 lipca 2003 r. z późniejszymi zmianami

Fakultatywnie: Anna Michalak i Artur Ginter, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer 2016.

Uwaga. Od 2018 r. obowiązuje tekst ujednolicony ustawy stąd starsze publikacje nie są dostosowane do obecnego stanu prawnego.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.