Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i etyka konfliktów zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-2ETY Kod Erasmus / ISCED: 10.952 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo i etyka konfliktów zbrojnych
Jednostka: Wydział Historyczno-Socjologiczny
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne
specjalizacyjne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo i etyka konfliktów zbrojnych 0500-HS1-2ETY

Założenia (opisowo):

Celem tych zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat prawa i etyki konfliktów zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem kolejnych etapów ich rozwoju. Zwłaszcza zwrócono uwagę na dokonania prawników w przedziale od XVI do XIX wieku, kiedy pojawiła się większość ze znanych dzisiaj zagadnień międzynarodowego prawa wojny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Prawo i etyka konfliktów zbrojnych na świecie od starożytności po współczesność. Główny nacisk został położony na zagadnienia prawne, gdyż w większości wypadków wynikają z nich kwestie etyczne.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zagadnień prawa i etyki konfliktów zbrojnych.

2. Prawo i etyka konfliktów zbrojnych w starożytności (przykłady biblijne).

3. Prawo i etyka konfliktów zbrojnych w średniowieczu.

4. Szkoła hiszpańska - Francisco Vitoria i Francisco Suarez.

5. Poglądy wybranych XVI-wiecznych myślicieli z zakresu prawa wojny - Balthasar Ayala, Pierino Belli, Alberico Gentilli.

6-7. Międzynarodowe prawo wojny według Grocjusza.

8-9. Międzynarodowe prawo wojny według E. de Vattela.

10. Amerykańskie Artykuły Wojny jako przykład regulacji wewnętrznego prawa wojskowego.

11. Kodeks Liebera.

12. Konwencje haskie.

13. Konwencje genewskie.

14. Prawo i etyka konfliktów zbrojnych po II wojnie światowej.

15. Zaliczenie.

Literatura:

Lektura podstawowa:

Ayala Balthasar, Three Books On the Law of War And on the Duties Connected with War And on Military Discipline, vol. II, transl. John Pawley Bate, Washington D.C. 1912.

Burlamaqui Jean-Jacques, The Principles of Natural Law, transl. Nugent, London 1752.

Bynkershoek Cornelius van, A Treatise of Captures in War, transl. R. Lee, London 1803.

Bynkershoek Cornelius van, A Treatise on the Law of War, transl. P. S. du Ponceau, Philadelphia, PA 1810.

Clausewitz Carl von, O wojnie, przeł. Augustyn Cichowicz, Leon Wacław Koc, Franciszek Schoener, Lublin 1995.

Gentili Alberico, De Iure Belli Libri Tres, vol. II, transl. John C. Rolfe, Oxford 1933.

Grotius Hugo, O prawie wojny i pokoju, t. 1-2, przeł., wstępem i przypisami opatrzył Remigiusz Bierzanek, Warszawa 1957

Jomini Henri, Zarys sztuki wojennej, przeł. z franc. Franciszek Dziedzic, Warszawa 1966.

Machiavelli Niccolò, O sztuce wojny, przekł. Agnieszka Szopińska, wstępem opatrzył Bogdan Baran, Warszawa 2008.

Pierino Belli, A Treatise on Military Matters and Warfare on eleven parts, vol. II, transl. Herbert C. Nutting, Oxford 1936.

Selections of Three Works of Francisco Suarez, S.J., vol. II, transl. Gwladys L. Williams et al., Oxford 1944.

Vattel Emerich de, Prawo narodów czyli zasady prawa naturalnego zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów, t. 1-2, przeł. i wstępem opatrzył Bohdan Winiarski, Warszawa 1958.

Vitoria Francisco de, Political Writings, ed. by A. Pagden, J. Lawrance, Cambridge 1991.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

- wykazuje znajomość historii porównawczej

- zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

- wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

- rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

- rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

- rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

2. Umiejętności

- samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

3. Kompetencje

- ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

- formułuje sądy na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

- docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

- stosowania zasad etycznych

- uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody sprawdzania – test, ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Praca przeważnie na tekstach źródłowych. Aktywność na zajęciach. Test.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Niewiński
Prowadzący grup: Łukasz Niewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

jw.

Pełny opis:

jw.

Literatura:

jw

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.