Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz. 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0500-HS1-2JAN4 Kod Erasmus / ISCED: 09.152 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz. 4
Jednostka: Instytut Historii i Nauk Politycznych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną (dotyczącą historii) z elementami tematyki ogólnej.

Pełny opis:

lektorat jęz. angielskiego: historia I stopnia, I i II rok, semestr I-IV, 120 godzin

Przedmiot obowiązkowy- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę po sem. I, II, III i IV, egzamin po IV semestrze.

punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta w semestrze: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 40 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośred. udziału nauczyciela liczba godzin - 35, Punkty ECTS 1,4

o charakterze praktycznym liczba godzin- 40 Punkty ECST - 1,6

Kurs języka angielskiego obejmuje tematykę specjalistyczną z zakresu historii z elementami tematyki ogólnej.

Tematyka ogólna:

Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka.

Tematyka specjalistyczna obejmuje takie zagadnienia jak:

• podstawowe słownictwo związane z historią:

- podstawowe terminy: tradycja, historia, dzieje, historiografia, fakt historyczny, fakt źródłowy, fakt historiograficzny, społeczeństwo, naród, kultura

- proces dziejowy i jego periodyzacja

- historia powszechna, narodowa, regionalna

- kierunki badawcze w historii

• sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań;

kształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych

• referat, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej

Wybrane zagadnienia z historii Stanów Zjednoczonych:

- Indianie w USA;

- imigracja i jej etapy;

- I wojna światowa;

- szalone lata dwudzieste;

- wielki kryzys;

- New Deal Roosevelta,

- udział Amerykanów w II wojnie światowej,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2017

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2017

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File intermediate, OUP, 2018

Latham – Koenig Ch., Oxenden C., English File advanced, OUP, 2018

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2016

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2018

Gairns R., Redman S., Oxford Word Skills advanced, Oxford, 2082

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2016

de Chazal E. & McCarter S., Oxford EAP, Oxford, 2012

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, www.npr.org,

itp.

Efekty uczenia się:

Student:

1_U Potrafi przygotować większość prac pisemnych typowych dla kierunku studiów i specjalności (np. raporty, opisy procesów, streszczenia artykułów naukowych i popularnonaukowych).

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa i indywidualna

- ocena studenta na zajęciach;

- kolokwia;

2_U Posiada umiejętność przygotowania różnego typu wystąpień ustnych (np. autoprezentacje, prezentacje, krótkie referaty).

Weryfikacja efektów kształcenia:

- konwersacje;

- prezentacje grupowe;

- projekty indywidualne;

- dyskusje na zajęciach;

- ocena studenta na zajęciach;

3_ U Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z dziedziny historii w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w języku obcym na poziomie B2.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa i indywidualna;

- konwersacje;

- prezentacje grupowe;

- projekty indywidualne;

- dyskusje na zajęciach;

- ocena studenta na zajęciach;

4_U Potrafi wyszukać i zrozumieć oraz dokonać analizy informacji z różnych źródeł (np. literatura naukowa i popularnonaukowa), związanych z dziedziną nauk historycznych, posiłkując się terminologią specjalistyczną na poziomie B2.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- indywidualna i grupowa analiza informacji z różnych źródeł

- dyskusje na zajęciach;

- ocena studenta na zajęciach;

1-K Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa – współdziałanie i praca w grupie;

- konwersacje;

- prezentacje grupowe – występowanie w różnych rolach;

- dyskusje na zajęciach – prowadzenie dyskusji w grupie i umiejętność jej podsumowania;

- ocena interakcji studenta na zajęciach;

2_K Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa – współdziałanie i praca w grupie;

- konwersacje;

- prezentacje grupowe – występowanie w różnych rolach;

- dyskusje na zajęciach – prowadzenie dyskusji w grupie i umiejętność jej podsumowania;

- ocena interakcji studenta na zajęciach;

3_K Wykazuje aktywność w interakcji w grupie.

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa – współdziałanie i praca w grupie;

- konwersacje;

- prezentacje grupowe – występowanie w różnych rolach;

- dyskusje na zajęciach – prowadzenie dyskusji w grupie i umiejętność jej podsumowania;

- ocena interakcji studenta na zajęciach;

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne po każdym semestrze; testy kontrolne; esej/wypracowanie; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Bieluk
Prowadzący grup: Halina Bieluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs języka angielskiego obejmuje tematykę specjalistyczną (dotyczącą historii) z elementami tematyki ogólnej.

Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę po sem. I, II, III i IV, egzamin po IV semestrze.

punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta w semestrze: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 40 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośred. udziału nauczyciela liczba godzin - 35, Punkty ECTS 1,4

o charakterze praktycznym liczba godzin- 40 Punkty ECST - 1,6

Kurs języka angielskiego obejmuje tematykę specjalistyczną z zakresu historii z elementami tematyki ogólnej.

Tematyka ogólna:

Wpływ nowych technologii na społeczne i zawodowe życie człowieka.

Tematyka specjalistyczna obejmuje takie zagadnienia jak:

• podstawowe słownictwo związane z historią:

- podstawowe terminy: tradycja, historia, dzieje, historiografia, fakt historyczny, fakt źródłowy, fakt historiograficzny, społeczeństwo, naród, kultura

- proces dziejowy i jego periodyzacja

- historia powszechna, narodowa, regionalna

- kierunki badawcze w historii

• sformułowania publikacji naukowych, typowe zwroty i struktury zdań;

kształcenie umiejętności tłumaczenia tekstów specjalistycznych

• referat, dyskusja, prezentacja – umiejętność ustnego przekazania wiedzy specjalistycznej

Wybrane zagadnienia z historii Stanów Zjednoczonych:

- Indianie w USA;

- imigracja i jej etapy;

- I wojna światowa;

- szalone lata dwudzieste;

- wielki kryzys;

- New Deal Roosevelta,

- udział Amerykanów w II wojnie światowej,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2017

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2017

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2016

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

http://www.breakingnewsenglish.com

http://www.onestopenglish.com/

http://www.bbc.com/news/

http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/index.php

http://www.englishclub.com

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Historia

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:History

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, www.npr.org,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.